Vluchteling in gesprek over terugkeer naar Azerbeidzjan

برگشت به آذربایجان

[ Terugkeer naar Azerbeidzjan ]

آیا به فکر پس برگشتن  به وطن خود هستی؟ دفتر کمک پناهندگان می تواند در این ارتباط  به تو کمک کند تا بتوانید انتخاب خوبی در مورد آینده خودت کنی.

سازمان های مختلف در هالند برای بازگشت کمک می کنند. اداره کمک پناهندگان " VluchtelingenWerk" هیچ پایگاه ارتباطی در  آذربایجان  ندارد.  شاید امکان بازگشت از طریق سازمان دیگری موجود باشد. اداره کمک پناهندگان می تواند ارتباط شما را با چنین سازمانی برقرار کند. شما خودتان انتخاب می کنید که کدام سازمان برای وضعیت شما مناسبت دارد.

دولت هالند برای افرادی که مستقل برمی گردند پیسه دارد. سازمان های مختلفی می توانند این پیسه را برای تو تقاضا کنند. بخشی از آن به شکل سامان  یا خدمات (طبیعی) پرداخت می شود. به عنوان مثال ،  می توانی یک دوره آموزشی کوتاه را در برخی سازمانها دنبال کنی برای یاد گیری صنف خاصی، در سازمانهای دیگر برای بهتر ساختن  برنامه های آینده و جمع آوری ابزارهایی برای شرکت خودت در آینده بدست آوری. ارزش مالی کمکهای چه در زمینه سامانها چه از نظر خدماتی برای هر سازمانی یکسان است. تو می توانی  فقط  با یک سازمان ، همزمان، ثبت نام کنید. این توسط دولت نظارت می شود.

علاوه بر این کمک ، حمایت مالی  فوق العاده ای از طریق طرح- رِآن " REAN-regeling "   (بازگشت و کمک به مهاجرت از هالند ). از رِآن می توانید مشوره ، تیکت طیاره و کمک برای دریافت اسناد مسافرتی دریافت کنید. IOM (سازمان بین المللی مهاجرت) مسئول اجرای برنامه رِآن " REAN-programma "  است. سازمان های دیگری که به بازگشت کمک می کنند نیز می توانند برای شما تقاضای این طرح فوق العاده را انجام بدهند. برای واجد شرایط بودن در این طرح ، باید تعدادی از شرایط را داشته باشید. از سرپرست خود پرسان کنید که آیا واجد شرایط دریافت این هزینه هستید یا خیر.

چه پیسه دریافتی موجود است ؟

[ Welke vergoedingen zijn er? ]

کمک مالی برای برگشت به آذربایجان برابر است با :

  • 1800      یورو برای یک بزرگسال ، که حداکثر 300 یورو به صورت نقدی.
  • 2800    یورو برای یک کودک همسفر  یا یک بیگانه خردسال تنها  ، که حداکثر 300 یورو آن نقدی است.

برای مثال: یک خانواده با  2 فرد بزرگسال و یک فرزند خردسال 1800 € + 1800 € + 2800 = 6400 € دریافت می کنند. حداکثر 900 یورو به صورت نقدی از این مبلغ پرداخت می شود.

علاوه بر این از طریق  مقررات - REAN  می توانید برای مثال  یک تیکت پرواز و پیسه نقد اضافی (200 یورو برای بزرگسال ، 40 یورو برای یک کودک مسافر) دریافت کنید.

کدام سازمان ها برای بازگشت کمک می کنند؟

[ Welke organisaties helpen bij terugkeer? ]
  • اداره کمک پناهندگان هالند " VluchtelingenWerk Nederland " از طریق پروژه     با سر بلندی  با شما در مورد امکان بازگشت و  همسو شدن مجدد در کشور خودتان با شما وارد گفتگو می شود. ما خودمان هدایتی در زمینه بازگشت  به آذربایجان ارائه نمی دهیم ، اما می توانیم شما را با سازمان دیگری در ارتباط قرار دهیم.
  • IOM ، سازمان بین المللی  برای مهاجرت ، می تواند به تو ، پس از بازگشت   کمک کند تا زندگی را از نو جور کنی. به عنوان مثال از طریق IOM می توانید پس از بازگشت سرمایه گذاری کنید برای خانه ، آموزش یا شرکتی را  احداث کنی. تو برای این کار پیسه نقدی دریافت نمی کنی ، اما  به شکل داد و ستد با همکاری دفتر IOM در وطن تان پرداخت می شود.
  • بنیاد کل جهان  " Stichting WereldWijd" شرکت کنندگان  را برای شروع شرکت شخصی حمایت می کند. افرادی که در پروژه ابزار جهانی  " project WereldTools " شرکت می کنند ، باکسی با ابزار ، ابزار و ماشین آلات دریافت می کنند تا بتوانند عاجل پس از بازگشت به  کشور دوباره  کار کنند. بنیاد کل جهان " WereldWijd "  و IOM با هم همکاری می کنند تا این امر را به خوبی برای شما فراهم سازند تا بتوانید آغاز خوبی در کشور خود داشته باشید.
  • سولید رِد " Solid Road "  برای برگشت از طریق مربی و هدایت  شخصی در هالند شما را حمایت می کند و با شما برای در رابطه با نحوه استفاده بودجه ادغام مجدد تان تنظیم می کند. سولید رِد " Solid Road " همچنین در روز عزیمت در میدان هوایی اسخیپحول شما را هدایت می کند  و در کشور تان ، توسط سازمانهای همکارشان برای ایجاد یک زندگی نو شما را راهنمایی می کند. شما همچنین می توانید دوره های آموزش رایگان در هالند را دنبال کنید تا بتوانید پس از بازگشت زندگی خود را تامین سازید. سولید رِد " Solid Road " کارمندانی دارد که به لسان  عربی ، کردی ، انگلیسی ، فرانسوی ، هالندی و آلمانی گپ می زنند.
  • ROS Stichting  ، پروژه Vice Versa 5.0  را دارد. با استفاده از این پروژه می توانی با بازگشت داوطلبانه به وطنت با در نظر داشت وضعیت شخصی خودت ، از پشتیبانی برخوردار شوید. بهمراه با یک مربی هموطن، بازگشت خود را سازماندهی می کنید، یک برنامه برای آینده  تهیه می کنی و بدین ترتیب در می یابی که چگونه می خواهید پیسه ای که بخاطر برگشت دارید مصرف کنی. تو می توانی یک دوره  یا کورس آموزشی دنبال کنید تا بتوانی پس از بازگشت کار کنی.
  • بنیاد کار نیک  " Goedwerk " برای بازگشت راه حل هایی ارائه می کند مناسب بر وضعیت شخصی شما . کارشناسان ، مراقبان و مربیان بنیاد کار نیک " Goedwerk " به لسان  های انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیایی ، عربی ، آمامری ، تیگرینیایی  ، فارسی ، پشتو یا دری با شما گپ می زنند. آنها همراه شما بازگشت را با دقت و نظم فراهم می سازند، به عنوان مثال برای تهیه اسناد ، رفتن به سفارتخانه ، کمک صحی، تماس با اعضای فامیل، تهیه برنامه ای جهت سرمایه گذاری مبلغ ادغام مجدد و احتمالاً در طول سفر به کشور. بنیاد کار نیک " Goedwerk " از سازمان های همکارش (از طریق شبکه اداره کمک  پناهندگان) در کشورهای مختلف و شبکه بازگشتی های خود استفاده می کند.

کدام شرکای همکاری در وطن تو وجود دارند؟

[ Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst? ]

اداره کمک  پناهندگان شریک سازمانی ندارد در آذربایجان. گاهی اوقات سازمانهای دیگر یک سازمان شریک در آنجا دارند که می تواند شما را در زمان بازگشت هدایت کند. برای کسب معلومات  بیشتر ، لطفا با این سازمان ها تماس بگیرید یا از مشاور خود دراداره کمک پناهندگان هالند سوال کنید.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.