Vrijwillige terugkeer naar land van herkomst Benin

برگشت به بنین

[ Terugkeer naar Benin ]

دولت هالند تصمیم گرفته است که شما باید در مدت زمان کوتاهی هالند را ترک کنید. اگر به فکر بازگشت به وطنت هستی، شورای کمک پناهندگان می توانند با تو همفکری کند. از طریق تحقیقات در مورد امکانات می توانی تصمیم خوبی در مورد آینده خود بگیری.

دولت هالند برای افرادی که مستقل برمی گردند پیسه دارد. سازمان های مختلفی می توانند این پیسه را برای تو تقاضا کنند. بخشی از آن به شکل سامان  یا خدمات (طبیعی) پرداخت می شود. به عنوان مثال ،  می توانی یک دوره آموزشی کوتاه را در برخی سازمانها دنبال کنی برای یاد گیری صنف خاصی، در سازمانهای دیگر برای بهتر ساختن  برنامه های آینده و جمع آوری ابزارهایی برای شرکت خودت در آینده بدست آوری. ارزش مالی کمکهای چه در زمینه سامانها چه از نظر خدماتی برای هر سازمانی یکسان است. تو می توانی  فقط  با یک سازمان ، همزمان، ثبت نام کنید. این توسط دولت نظارت می شود.

علاوه بر این کمک ، حمایت مالی  فوق العاده ای از طریق طرح- رِآن " REAN-regeling "   (بازگشت و کمک به مهاجرت از هالند ). از رِآن می توانید مشوره ، تیکت طیاره و کمک برای دریافت اسناد مسافرتی دریافت کنید. IOM (سازمان بین المللی مهاجرت) مسئول اجرای برنامه رِآن " REAN-programma "  است. سازمان های دیگری که به بازگشت کمک می کنند نیز می توانند برای شما تقاضای این طرح فوق العاده را انجام بدهند. برای واجد شرایط بودن در این طرح ، باید تعدادی از شرایط را داشته باشید. از سرپرست خود پرسان کنید که آیا واجد شرایط دریافت این هزینه هستید یا خیر.

چه پیسه دریافتی موجود است ؟

[ Welke vergoedingen zijn er? ]

کمک مالی برای برگشت به بنین برابر است با :

 • 1800      یورو برای یک بزرگسال ، که حداکثر 300 یورو به صورت نقدی.
 • 2800    یورو برای یک کودک همسفر  یا یک بیگانه خردسال تنها  ، که حداکثر 300 یورو آن نقدی است.

برای مثال: یک خانواده با  2 فرد بزرگسال و یک فرزند خردسال 1800 € + 1800 € + 2800 = 6400 € دریافت می کنند. حداکثر 900 یورو به صورت نقدی از این مبلغ پرداخت می شود.

علاوه بر این از طریق  مقررات - REAN  می توانید برای مثال  یک تیکت پرواز و پیسه نقد اضافی (200 یورو برای بزرگسال ، 40 یورو برای یک کودک مسافر) دریافت کنید.

کدام سازمان ها برای بازگشت کمک می کنند؟

[ Welke organisaties helpen bij terugkeer? ]
 •     شورای کمک  پناهندگان هالند از طریق  پروژه با سر بلندی 2  به تو  کمک می کنید که در مورد آینده اتان فکر کنید  اگر به فکر بازگشت به وطن ت هستی ، شورای کمک پناهندگان می تواند در تهیه مقدمات سفر به تو کمک کند. در صورت میل داشته باشید، ما می توانیم تو را با سازمانی شریکمان  در وطنت  در ارتباط قرار دهیم. این  سا زمان در آنجا دارای نفوذهای اجتماعی است از اوضاع سیاسی و اقتصادی آگاهی دارد. ابتدا با تو در مورد امکاناتی صحبت می کنیم، برای مثال  در مورد کار ، یک شغل آزاد، ارتباط مجدد با خانواده ، آموزش ، مراقبت صحه  یا مسکن. پس از بازگشت ، توسط سازمان شریک مقیم وطنت تحت مراقبت قرار می گیری که از این طریق مجدداً با جامعه جور شوی  و با پیسه ای که در دسترس تو است سرمایه گذاری کنی.
 • اگر برای هدایت IOM را انتخاب کرده اید ، همکاران دفتر IOM در اتیوپیا به شما در مصرف کردن بودجه کمک می کنند. برای مثال می توانید از این مبلغ برای کرایه ، آموزش ، تمرین ، خرید برای یک شرکت و غیره استفاده کنید.
 • بنیاد کل جهان  " Stichting WereldWijd" شرکت کنندگان  را برای شروع شرکت شخصی حمایت می کند. افرادی که در پروژه ابزار جهانی  " project WereldTools" شرکت می کنند ، باکسی با ابزار ، ابزار و ماشین آلات دریافت می کنند تا بتوانند عاجل پس از بازگشت به  کشور دوباره  کار کنند. بنیاد کل جهان " WereldWijd "  و IOM با هم همکاری می کنند تا این امر را به خوبی برای شما فراهم سازند تا بتوانید آغاز خوبی در کشور خود داشته باشید.
 • سولید رِد " Solid Road "  برای برگشت از طریق مربی و هدایت  شخصی در هالند شما را حمایت می کند و با شما برای در رابطه با نحوه استفاده بودجه ادغام مجدد تان تنظیم می کند. سولید رِد " Solid Road " همچنین در روز عزیمت در میدان هوایی اسخیپحول شما را هدایت می کند  و در کشور تان ، توسط سازمانهای همکارشان برای ایجاد یک زندگی نو شما را راهنمایی می کند. شما همچنین می توانید دوره های آموزش رایگان در هالند را دنبال کنید تا بتوانید پس از بازگشت زندگی خود را تامین سازید. سولید رِد " Solid Road " کارمندانی دارد که به لسان  عربی ، کردی ، انگلیسی ، فرانسوی ، هالندی و آلمانی گپ می زنند.
 • ROS Stichting  ، پروژه Vice Versa 5.0  را دارد. با استفاده از این پروژه می توانی با بازگشت داوطلبانه به وطنت با در نظر داشت وضعیت شخصی خودت ، از پشتیبانی برخوردار شوید. بهمراه با یک مربی هموطن، بازگشت خود را سازماندهی می کنید، یک برنامه برای آینده  تهیه می کنی و بدین ترتیب در می یابی که چگونه می خواهید پیسه ای که بخاطر برگشت دارید مصرف کنی. تو می توانی یک دوره  یا کورس آموزشی دنبال کنید تا بتوانی پس از بازگشت کار کنی. پس از بازگشت از طریق شرکای ما در وطنت حمایت خواهی شد.
 • بنیاد کار نیک  " Goedwerk " برای بازگشت راه حل هایی ارائه می کند مناسب بر وضعیت شخصی شما . کارشناسان ، مراقبان و مربیان بنیاد کار نیک " Goedwerk " به لسان  های انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیایی ، عربی ، آمامری ، تیگرینیایی  ، فارسی ، پشتو یا دری با شما گپ می زنند. آنها همراه شما بازگشت را با دقت و نظم فراهم می سازند، به عنوان مثال برای تهیه اسناد ، رفتن به سفارتخانه ، کمک صحی، تماس با اعضای فامیل، تهیه برنامه ای جهت سرمایه گذاری مبلغ ادغام مجدد و احتمالاً در طول سفر به کشور. بنیاد کار نیک " Goedwerk " از سازمان های همکارش (از طریق شبکه اداره کمک  پناهندگان) در کشورهای مختلف و شبکه بازگشتی های خود استفاده می کند.

کدام شرکای همکاری در وطن تو وجود دارند؟

[ Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst? ]

سازمانهای همکار در وطن تو می توانند اطلاعاتی را در مورد وضعیت وطنت  به تو ارائه دهد  و هنگام بازگشت تو را هدایت و راهنمایی کنند.

 • اداره کمک پناهندگان در با سازمان کاریتاس Benin   همکاری می کند. آن  بازگشتی ها را  (چه افراد و چه فامیل ها) در شروع زندگی نو یاری می کند. آین سازمان می تواند در میدان هوایی بازگشتی ها را تحویل بگیرد، به آنها در جستجوی خانه (موقت) کمک کند و در راه اندازی یک تجارت کوچک یا یافتن شغل از آنها حمایت کند. همچنین برای یافتن دوره ای یا تحصیل، تماس های  و شبکه های مفید کمک می کند و در صورت لزوم افراد را به موسسات صحی ارجاع می دهد. اداره کمک پناهندگان یک سال پس از بازگشت با سازمان شریک ارتباط برقرار می کند که بشنود وضعیت شما چگونه است.
 • اگر برای هدایت IOM را انتخاب کرده اید ، همکاران دفتر IOM در بنین به شما در مصرف کردن بودجه کمک می کنند. برای مثال می توانید از این مبلغ برای کرایه ، آموزش ، تمرین ، خرید برای یک شرکت و غیره استفاده کنید.
 •  سازمان ها ی دیگری  نیز در وطنت اغلب با شرکای محلی همکاری می کنند. این شریک کیست و برای  تو چه ککرده می تواند بکند متفاوت است.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.