Terugkeer naar Guinee samen koken

Return to گینی

[ Terugkeer naar Guinee ]

دولت هالند تصمیم گرفته است که شما باید در مدت زمان کوتاهی هالند را ترک کنید. اگر به فکر بازگشت به وطنت هستی، شورای کمک پناهندگان می توانند با تو همفکری کند. از طریق تحقیقات در مورد امکانات می توانی تصمیم خوبی در مورد آینده خود بگیری.

دولت هالند برای افرادی که مستقل برمی گردند پیسه دارد. سازمان های مختلفی می توانند این پیسه را برای تو تقاضا کنند. بخشی از آن به شکل سامان  یا خدمات (طبیعی) پرداخت می شود. به عنوان مثال ،  می توانی یک دوره آموزشی کوتاه را در برخی سازمانها دنبال کنی برای یاد گیری صنف خاصی، در سازمانهای دیگر برای بهتر ساختن  برنامه های آینده و جمع آوری ابزارهایی برای شرکت خودت در آینده بدست آوری. ارزش مالی کمکهای چه در زمینه سامانها چه از نظر خدماتی برای هر سازمانی یکسان است. تو می توانی  فقط  با یک سازمان ، همزمان، ثبت نام کنید. این توسط دولت نظارت می شود.

علاوه بر این کمک ، حمایتهایی از طرح REAN (بازگشت و کمک به مهاجرت از هالند) می شود.  IOM  سازمانی است که این وظیفه را به نمایندگی از دولت اجرا می کند. از REAN می توانید مشوره ، تیکتهواپیما ، کمک به دریافت اسناد مسافرتی و پیسه دستی برای مخارج اولیه  دریافت کنی. IOM   همچنین به شکل واقعی در سفر بازگشت کمک می کند. هم شورای کمک  پناهندگان یا سازمانهای دیگری که برای کمک به بازگشت هستند می توانند در تقاضاکمک از IOM کمک کند. تو باید چندین شرط را رعایت کنید.

چه پیسه دریافتی موجود است ؟

[ Welke vergoedingen zijn er? ]

مصارف بازگشت به گینه:

 • 1800      یورو برای یک بزرگسال ، که حداکثر 300 یورو به صورت نقدی.
 • 2800    یورو برای یک کودک همسفر  یا یک بیگانه خردسال تنها  ، که حداکثر 300 یورو آن نقدی است.

برای مثال: یک خانواده با  2 فرد بزرگسال و یک فرزند خردسال 1800 € + 1800 € + 2800 = 6400 € دریافت می کنند. حداکثر 900 یورو به صورت نقدی از این مبلغ پرداخت می شود.

علاوه بر این از طریق  مقررات - REAN  می توانید برای مثال  یک تیکت پرواز و پیسه نقد اضافی (200 یورو برای بزرگسال ، 40 یورو برای یک کودک مسافر) دریافت کنید.

کدام سازمان ها برای بازگشت کمک می کنند؟

[ Welke organisaties helpen bij terugkeer? ]
 • شورای کمک  پناهندگان هالند از طریق  پروژه با سر بلندی 2  به تو  کمک می کنید که در مورد آینده اتان فکر کنید  اگر به فکر بازگشت به وطن ت هستی ، شورای کمک پناهندگان می تواند در تهیه مقدمات سفر به تو کمک کند. در صورت میل داشته باشید، ما می توانیم تو را با سازمانی شریکمان  در وطنت  در ارتباط قرار دهیم. این  سا زمان در آنجا دارای نفوذهای اجتماعی است از اوضاع سیاسی و اقتصادی آگاهی دارد. ابتدا با تو در مورد امکاناتی صحبت می کنیم، برای مثال  در مورد کار ، یک شغل آزاد، ارتباط مجدد با خانواده ، آموزش ، مراقبت صحه  یا مسکن. پس از بازگشت ، توسط سازمان شریک مقیم وطنت تحت مراقبت قرار می گیری که از این طریق مجدداً با جامعه جور شوی  و با پیسه ای که در دسترس تو است سرمایه گذاری کنی.
 • IOM ، سازمان بین المللی  برای مهاجرت ، می تواند به تو ، پس از بازگشت   کمک کند تا زندگی را از نو جور کنی. به عنوان مثال از طریق IOM می توانید پس از بازگشت سرمایه گذاری کنید برای خانه ، آموزش یا شرکتی را  احداث کنی. تو برای این کار پیسه نقدی دریافت نمی کنی ، اما  به شکل داد و ستد با همکاری دفتر IOM در وطن تان پرداخت می شود.
 • WereldTools 2018 - 2021  به شرکت کنندگان برای احداث شرکت شان حمایت می کند. افرادی که در پروژه WereldTools شرکت می کنند ، باکسی  دریافت می کنند که در آن  وسایل ، ابزار و ماشین آلاتی است که بتوانند در اسرع وقت پس از بازگشت به وطن شان شروع به کار کنند. دفتر محلی IOM جعبه تو در سرحد از تو تحویل می گیرد.
 • Solid Road چندین دوره کوتاه آموزش را برای یادگیری تجارب خاص ارائه می دهد. با آموزش به دست آمده در طول این دوره می توانید شرکتی را در وطنت راه اندازی کنی. در کنار آموزش برای یادگیری  یک فن بتو همچنین آموزش کسب و کار داده می شود و در پایان نیز پارچه ای دریافت می کنی. در ضمن پیسه نیز برای مصرف کردن وسایلی که به عادت  مجدد به محیط زندگی به تو کمک می کنند وجود دارد.
 • ROS Stichting  ، پروژه Vice Versa 5.0  را دارد. با استفاده از این پروژه می توانی با بازگشت داوطلبانه به وطنت با در نظر داشت وضعیت شخصی خودت ، از پشتیبانی برخوردار شوید. بهمراه با یک مربی هموطن، بازگشت خود را سازماندهی می کنید، یک برنامه برای آینده  تهیه می کنی و بدین ترتیب در می یابی که چگونه می خواهید پیسه ای که بخاطر برگشت دارید مصرف کنی. تو می توانی یک دوره  یا کورس آموزشی دنبال کنید تا بتوانی پس از بازگشت کار کنی. پس از بازگشت از طریق شرکای ما در وطنت حمایت خواهی شد.
 • Goedwerk Foundation راه حل های بازگشتی را با توجه به وضعیت شخصی تو ارائه می دهد ، زیرا این راه حل ها برای هر کسی متفاوت است. از طریق یک برنامه ریزی خوب در هالند و مراقبت های بعدی در وطنت Goedwerk می خواهد شرایطی را ایجاد کند که بازگشت تو به خوبی پیش برود. کارمندان با تو همکاری خواهند کرد تا یک برنامه برای آیند ات بسازند و ببینند که در کجا بودجه ادغام را احتیاج دارید.

کدام شرکای همکاری در وطن تو وجود دارند؟

[ Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst? ]

سازمانهای همکار در وطن تو می توانند اطلاعاتی را در مورد وضعیت وطنت  به تو ارائه دهد  و هنگام بازگشت تو را هدایت و راهنمایی کنند.

 • 3AE  دفتر کمک پناهندگان با سازمان 3AE در  گینه همکاری  می کند . این سازمان  3AE  گینه ای  هایی که  برگشته اند را (چه فردی و چه فامیلی)  برای شروع زندگی نو هدایت می کند. آنها می توانند در میدان هوایی به استقبال بازگشتنی ها بروند، در جستجوی مکان  (موقت) زندگی به آنها کمک کنند و در راه اندازی یک تجارت کوچک یا یافتن کار به آنها کمک کنند. آنها همچنین در پیدا کردن کورس تحصیلی یا آموزش مناسب ، تماس ها و شبکه های مفید کمک می کنند و در صورت لزوم  تو را به موسسات صحی رجوع می دهند.  شورای کمک پناهندگان تا یک سال بعد از باز گشت تو با سازمان شرکا ی خود در تماس است تا بداند که وضعیت تو چگونه به پیش می رود.
 • اگربرای کمک از حمایت  IOM انتخاب کرده اید ، همکاران دفتر IOM در گینه  به تو در معاملات  طبیعی کمک می کنند. تو می توانید از این مبلغ برای اکرایه ، گذرندن دوره، ، آموزش ، خرید برای یک شرکت و غیره استفاده کنید.
 • سازمان ها ی دیگری  نیز در وطنت اغلب با شرکای محلی همکاری می کنند. این شریک کیست و برای  تو چه ککرده می تواند بکند متفاوت است.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.