Mensen op een markt

Terugkeer naar Iran

[ Terugkeer naar Iran ]

VluchtelingenWerk vindt de omstandigheden voor terugkeer naar Iran niet veilig genoeg. Voor ons is het belangrijk dat je na terugkeer een veilige en duurzame toekomst kan opbouwen. We gaan wel graag met je in gesprek over de redenen of problemen waardoor je toch overweegt naar Iran terug te keren.  Wil je toch op zoek naar een organisatie die wel kan helpen bij terugkeer naar Iran? Dan kunnen we je met zo´n organisatie in contact brengen.

De Nederlandse overheid heeft geld voor mensen die zelfstandig terugkeren. Verschillende organisaties kunnen dit geld voor je aanvragen. Het wordt deels uitbetaald in de vorm van goederen of diensten (in natura). Je kunt bijvoorbeeld bij sommige organisaties een korte training volgen om een bepaald vak te leren, bij andere organisaties begeleiding krijgen bij het uitwerken van een toekomstplan en bij weer anderen gereedschap krijgen voor je eigen bedrijf. De financiële waarde van de ondersteuning in goederen of diensten is bij elke organisatie gelijk. Je kunt je maar bij één organisatie tegelijk aanmelden. Dit wordt door de overheid gecontroleerd.

Naast deze hulp is er ondersteuning vanuit de REAN-regeling (Return and Emigration Assistance from the Netherlands). IOM (International Organization for Migration) is de organisatie die deze regeling in opdracht van de overheid uitvoert. Vanuit REAN kun je counseling, een vliegticket, hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten en zakgeld voor de eerste behoeftes krijgen. IOM biedt ook hulp bij de daadwerkelijke terugreis. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Welke vergoedingen zijn er?

[ Welke vergoedingen zijn er? ]

De vergoedingen voor terugkeer naar Iran zijn:

  • € 1.800 voor een volwassene, waarvan maximaal € 300 euro contant geld;
  • € 2.800 voor een meereizend kind of een alleenstaande minderjarige vreemdeling, waarvan maximaal € 300 euro contant geld.

Bijvoorbeeld: een gezin van twee volwassenen en één minderjarig kind krijgt € 1.800 + € 1.800 + € 2.800 = € 6.400. Van dit totaalbedrag wordt maximaal € 900 cash uitbetaald.

Daarnaast kun je vanuit de REAN-regeling bijvoorbeeld een vliegticket en extra cash geld (€ 200 voor een volwassene, € 40 voor een meereizend kind) krijgen.

Welke organisaties helpen bij terugkeer?

[ Welke organisaties helpen bij terugkeer? ]
  • VluchtelingenWerk Nederland doet zelf geen terugkeerbegeleiding naar Iran. We gaan wel graag met je in gesprek over de redenen of problemen waardoor je toch overweegt naar Iran terug te keren. We kunnen je in contact brengen met een andere organisatie.
  • IOM , Internationale Organisatie voor Migratie, kan je helpen om na je terugkeer het leven thuis weer op te pakken. Via IOM kan je na terugkeer bijvoorbeeld investeren in huisvesting, een opleiding of een bedrijf. Je ontvangt hiervoor geen cash geld, maar besteedt de in natura-regeling in samenwerking met het IOM-kantoor in jouw land van herkomst.
  • Stichting WereldWijd ondersteunt deelnemers met het starten van een eigen bedrijf. Mensen die deelnemen aan het project WereldTools krijgen een kist met materialen, gereedschappen en machines om in het land van herkomst zo spoedig mogelijk na terugkeer weer te kunnen werken. WereldWijd en IOM werken samen om dit goed voor je te regelen zodat je in jouw land een goede start kunt maken.
  • Solid Road biedt ondersteuning bij terugkeer door persoonlijke coaching en begeleiding in Nederland en maakt samen met jou een plan over hoe jij je re-integratiebudget kunt besteden. Solid Road biedt ook begeleiding op Schiphol op de dag van vertrek en in het land van herkomst, door partnerorganisaties die je helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Ook kun je gratis vaktrainingen volgen in Nederland zodat je een vak kunt leren om zo in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien na terugkeer. Solid Road heeft medewerkers die Arabisch, Koerdisch, Engels, Frans, Nederlands en Duits spreken.
  • Stichting ROS heeft onder meer het project Vice Versa 5.0. Met dit project kun je ondersteuning krijgen bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, gericht op jouw persoonlijke situatie. Samen met een terugkeercoach uit je eigen land bereid je je terugkeer voor, maak je samen een toekomstplan en kijk je hoe je de terugkeer gelden wilt besteden. Je kunt een opleiding of cursus volgen zodat je aan het werk kunt na terugkeer.
  • Goedwerk Foundation biedt voor terugkeer oplossingen gericht op jouw persoonlijke situatie. De ervaringsdeskundigen, hulpverleners en trainers van Goedwerk Foundation staan jou te woord in het Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Amhaars, Tigrinya, Farsi, Pashtu of Dari. Samen met jou bereiden zij de terugkeer zorgvuldig voor en ondersteunen bijvoorbeeld bij het verkrijgen van documenten, ambassadebezoek, medische hulp, contact met familieleden, het maken van een plan om het herintegratiebedrag te investeren en eventueel bij de vlucht. Goedwerk Foundation maakt gebruik van partnerorganisaties in verschillende landen van herkomst en een eigen netwerk van terugkeerders.

Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst?

[ Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst? ]

VluchtelingenWerk werkt in verschillende landen samen met partnerorganisaties die je informatie kunnen geven over de situatie in jouw land van herkomst en je kunnen ondersteunen en begeleiden wanneer je terugkeert. VluchtelingenWerk vindt de situatie in Iran niet veilig. Wij hebben geen samenwerkingspartner in Iran om je te begeleiden.

Andere organisaties hebben soms wel een partner in Iran of in Afghanistan die jou (op afstand) zou kunnen begeleiden bij jouw terugkeer. Neem voor meer informatie contact met deze organisaties op of vraag dit na bij jouw begeleider van VluchtelingenWerk.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.