Mensen op een markt

Return to ایران

[ Terugkeer naar Iran ]

آیا به فکر پس برگشتن  به وطن خود هستی؟ دفتر کمک پناهندگان می تواند در این ارتباط  به تو کمک کند تا بتوانید انتخاب خوبی در مورد آینده خودت کنی.

سازمان های مختلف در هلند در زمینه  بازگشت کمک می کنند. شورای کمک رسانی به پناهندگان شرایط بازگشت به ایران را  امن  نمی داند. به همین علت ما این کمک را ارائه نمی دهیم. نسبت به شرایط و اوضای فردی امکان دارد که بازگشت از طریق سازمان دیگر شاید امکان پذیر باشد. دفتر کمک پناهندگان می تواند تو را  با چنین سازمانی در ارتباط بماند.  تو خودت انتخاب می کنی که کدام سازمان  برای وضعیت تو مناسب باشد.

دولت هالند برای افرادی که مستقل برمی گردند پیسه دارد. سازمان های مختلفی می توانند این پیسه را برای تو تقاضا کنند. بخشی از آن به شکل سامان  یا خدمات (طبیعی) پرداخت می شود. به عنوان مثال ،  می توانی یک دوره آموزشی کوتاه را در برخی سازمانها دنبال کنی برای یاد گیری صنف خاصی، در سازمانهای دیگر برای بهتر ساختن  برنامه های آینده و جمع آوری ابزارهایی برای شرکت خودت در آینده بدست آوری. ارزش مالی کمکهای چه در زمینه سامانها چه از نظر خدماتی برای هر سازمانی یکسان است. تو می توانی  فقط  با یک سازمان ، همزمان، ثبت نام کنید. این توسط دولت نظارت می شود.

علاوه بر این کمک ، حمایتهایی از طرح REAN (بازگشت و کمک به مهاجرت از هالند) می شود.  IOM  سازمانی است که این وظیفه را به نمایندگی از دولت اجرا می کند. از REAN می توانید مشوره ، تیکتهواپیما ، کمک به دریافت اسناد مسافرتی و پیسه دستی برای مخارج اولیه  دریافت کنی. IOM   همچنین به شکل واقعی در سفر بازگشت کمک می کند. هم شورای کمک  پناهندگان یا سازمانهای دیگری که برای کمک به بازگشت هستند می توانند در تقاضاکمک از IOM کمک کند. تو باید چندین شرط را رعایت کنید.

چه پیسه دریافتی موجود است ؟

[ Welke vergoedingen zijn er? ]

هزینه های بازگشت به ایران عبارتند از:

  • 1800      یورو برای یک بزرگسال ، که حداکثر 300 یورو به صورت نقدی.
  • 2800    یورو برای یک کودک همسفر  یا یک بیگانه خردسال تنها  ، که حداکثر 300 یورو آن نقدی است.

برای مثال: یک خانواده با  2 فرد بزرگسال و یک فرزند خردسال 1800 + 1800 + 2800 = 6400 دریافت می کنند. حداکثر 900 یورو به صورت نقدی از این مبلغ پرداخت می شود.

علاوه بر این از طریق  مقررات - REAN  می توانید برای مثال  یک تیکت پرواز و پیسه نقد اضافی (200 یورو برای بزرگسال ، 40 یورو برای یک کودک مسافر) دریافت کنید.

کدام سازمان ها برای بازگشت کمک می کنند؟

[ Welke organisaties helpen bij terugkeer? ]
  • دفتر کمک  به پناهندگان هالند به ارتباط امکانات بازگشت خودت  به کشورت از طریق  برنامه  با سر بلندی 2 وارد بحث  می شود. ما خودمان حمایتهای بازگشتی به ایرن نمی کنیم ، اما می توانیم تو رابه سازمان دیگری در ارتباط قرار بدهیم.
  • IOM ، سازمان بین المللی  برای مهاجرت ، می تواند به تو ، پس از بازگشت   کمک کند تا زندگی را از نو جور کنی. به عنوان مثال از طریق IOM می توانید پس از بازگشت سرمایه گذاری کنید برای خانه ، آموزش یا شرکتی را  احداث کنی. تو برای این کار پیسه نقدی دریافت نمی کنی ، اما  به شکل داد و ستد با همکاری دفتر IOM در وطن تان پرداخت می شود.
  • WereldTools 2018 - 2021  به شرکت کنندگان برای احداث شرکت شان حمایت می کند. افرادی که در پروژه WereldTools شرکت می کنند ، باکسی  دریافت می کنند که در آن  وسایل ، ابزار و ماشین آلاتی است که بتوانند در اسرع وقت پس از بازگشت به وطن شان شروع به کار کنند. دفتر محلی IOM جعبه تو در سرحد از تو تحویل می گیرد.
  • Solid Road چندین دوره کوتاه آموزش را برای یادگیری تجارب خاص ارائه می دهد. با آموزش به دست آمده در طول این دوره می توانید شرکتی را در وطنت راه اندازی کنی. در کنار آموزش برای یادگیری  یک فن بتو همچنین آموزش کسب و کار داده می شود و در پایان نیز پارچه ای دریافت می کنی. در ضمن پیسه نیز برای مصرف کردن وسایلی که به عادت  مجدد به محیط زندگی به تو کمک می کنند وجود دارد.
  • ROS Stichting  ، پروژه Vice Versa 5.0  را دارد. با استفاده از این پروژه می توانی با بازگشت داوطلبانه به وطنت با در نظر داشت وضعیت شخصی خودت ، از پشتیبانی برخوردار شوید. بهمراه با یک مربی هموطن، بازگشت خود را سازماندهی می کنید، یک برنامه برای آینده  تهیه می کنی و بدین ترتیب در می یابی که چگونه می خواهید پیسه ای که بخاطر برگشت دارید مصرف کنی. تو می توانی یک دوره  یا کورس آموزشی دنبال کنید تا بتوانی پس از بازگشت کار کنی. پس از بازگشت از طریق شرکای ما در وطنت حمایت خواهی شد.
  • Goedwerk Foundation راه حل های بازگشتی را با توجه به وضعیت شخصی تو ارائه می دهد ، زیرا این راه حل ها برای هر کسی متفاوت است. از طریق یک برنامه ریزی خوب در هالند و مراقبت های بعدی در وطنت Goedwerk می خواهد شرایطی را ایجاد کند که بازگشت تو به خوبی پیش برود. کارمندان با تو همکاری خواهند کرد تا یک برنامه برای آیند ات بسازند و ببینند که در کجا بودجه ادغام را احتیاج دارید.

کدام شرکای همکاری در وطن تو وجود دارند؟

[ Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst? ]

دفتر کمک به پناهندگان در کشورهای مختلف با سازمان های همنوع  همکاری می کند که می تواند اطلاعاتی را به ارتباط وضعیت کشورت به تو بدهد و می تواند هنگام بازگشت تو  را حمایت و راهنمایی کند. دفتر کمک  به پناهندگان شرایط بازگشت به ایران را امن نمی داند. به همین علت ما هیچ سازمان همنوعی در ایران نداریم که تو ما را راهنمایی کند.

سازمان های دیگر غالباً شریک های سازمانی در ایران یا در افغانستان دارند که می توانند در زمان بازگشت به تو  کمک کنند. برای معلومات  بیشتر ، با این سازمان ها  در تماس شو یا از سرپرست خود در دفتر کمک به پناهندگان سؤال کن.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.