Werk & inkomen

[ Werk & inkomen ]

Veel vluchtelingen willen graag snel aan het werk. Werk is een belangrijke stap in het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Je voelt je nuttig en je verdient je eigen brood. Toch is het voor veel vluchtelingen moeilijk om aan werk te komen zolang ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Totdat je werk hebt, krijg je in Nederland financiële bijstand van de overheid. Op deze pagina leggen we uit hoe het zit met deze bijstand, het vinden van werk en de inkomstenbelasting.

Werken met een verblijfsvergunning

[ Werken met een verblijfsvergunning ]

Met een verblijfsvergunning asiel heb je op de arbeidsmarkt dezelfde rechten en plichten als elke Nederlander. Op je Vreemdelingendocument (ID-kaart) staat dan ‘Arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist’. Met sommige verblijfsvergunningen mag je niet werken, dat staat dan op je Vreemdelingendocument aangegeven.

Wie kan me helpen werk te vinden?

[ Wie kan me helpen werk te vinden? ]

Informeer bij jouw gemeente welke mogelijkheden er zijn in jouw woonplaats en omgeving. Uitzendbureaus plaatsen mensen bij werkgevers voor meestal tijdelijke werkzaamheden. Ngo’s als VluchtelingenWerk, UAF en Refugee Talent Hub kunnen je soms ook helpen bij het vinden van werk.

Tips om zelf werk te vinden

  • Maak een goed en duidelijk CV met daarin je opleidingen en werkervaring.
  • Maak een goed profiel aan op www.linkedin.com met een representatieve foto.
  • Maak een profiel aan op www.refugeetalenthub.com.
  • Zoek vacatures op internet op websites als www.indeed.nl, www.nationalevacaturebank.nl en www.werk.nl.
  • Vraag binnen je netwerk of iemand passend werk voor je weet.
  • Als je je bij uitzendbureaus gaat inschrijven, zet dan meteen je beste beentje voor. De mensen van het uitzendbureau moeten in jou geloven voordat ze je voorstellen aan een werkgever.
  • Word vrijwilliger. Zo doe je werkervaring op, verbeter je je Nederlands, bouw je een netwerk op, voel je je nuttig, en laat je potentiële werkgevers zien dat je van aanpakken houdt. Ook VluchtelingenWerk zoekt regelmatig vrijwilligers.

Voor vluchtelingen: werken in Nederland (Nederlandse versie)

Inkomstenbelasting

Als je werkt, maar ook als je een uitkering hebt, moet er inkomstenbelasting worden betaald. Meestal doet je werkgever dit, of de gemeente wanneer je een bijstandsuitkering hebt. Eén keer per jaar kan de Belastingdienst je vragen alle gegevens over je inkomen digitaal door te geven. Dit heet de aangifte. Als je een brief hebt gehad van de Belastingdienst over de aangifte, dan moet je dit doen. De Belastingdienst berekent dan of je genoeg belasting hebt betaald, of misschien nog moet bijbetalen of juist geld terugkrijgt. Om zeker te weten dat je de aangifte goed invult, kun je hulp krijgen van de Belastingdienst. Je maakt hiervoor een afspraak via de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Voor vluchtelingen: financiën in Nederland (Nederlandse versie)


Wil je meer filmpjes over dit onderwerp bekijken?

Let op!

Belastingteruggaaf

Als er te veel inkomstenbelasting voor jou is betaald, bijvoorbeeld als je een deel van het jaar in een azc hebt verbleven, kun je met het M-formulier geld terugkrijgen. Maar let op: het kan zijn dat jouw gemeente die teruggave ziet als inkomsten. Deze trekt de gemeente dan van jouw uitkering af. Dus informeer vooraf hoe de gemeente omgaat met belastingteruggave voordat je het M-formulier invult.

Inkomen en werk tijdens de asielprocedure

In het asielzoekerscentrum krijg je van het COA elke week leefgeld voor kleding en eten. Wanneer jouw procedure langer dan zes maanden loopt, mag je betaald werk doen of werken als zelfstandig ondernemer. Dit mag maximaal 24 weken per jaar. Je werkgever moet hiervoor een vergunning aanvragen: een Tewerkstellingsvergunning (TWV). Als je inkomen ontvangt, wordt je leefgeld (deels) ingehouden. Tijdens de asielprocedure mag je uiteraard ook vrijwilligerswerk (onbetaald werk) doen.

Inkomen en sociale zekerheid

Wanneer je nog geen werk hebt, of een laag inkomen, kun je van een aantal voorzieningen gebruik maken. Om deze voorzieningen aan te vragen heb je meestal wel een BSN-nummer en een DigiD nodig. Zie voor informatie over DigiD op de pagina over Huisvesting.

1. Bijstandsuitkering

Als je vanuit het asielzoekerscentrum in een gemeente gaat wonen en je hebt nog geen werk, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. VluchtelingenWerk helpt meestal al voor je verhuizing met het aanvragen ervan. De bijstandsuitkering is een maandelijks bedrag dat je van de Nederlandse overheid krijgt. Het is een laag inkomen waarmee je financieel rond moet komen. Als je een krediet van de gemeente hebt gekregen om je huis in te richten, wordt er enige tijd geld op je bijstandsuitkering ingehouden. Daarnaast verlangen sommige gemeenten dat je een tegenprestatie levert voor de bijstandsuitkering, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen en/of aan te tonen dat je Nederlandse les volgt.

2. Huur- en zorgtoeslag

Wanneer je een laag inkomen hebt, heb je vaak recht op toeslagen. Dat betekent dat de Nederlandse overheid bijdraagt aan jouw kosten voor de huur en de zorgverzekering. De hoogte van huurtoeslag en zorgtoeslag is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de hoogte van jouw inkomen. Voordat je van een asielzoekerscentrum naar een woning verhuist, vraagt het COA de huur- en zorgtoeslag voor jou aan. Daarvoor heeft het COA een kopie van het getekende huurcontract nodig. Dus zorg dat jouw contactpersoon van het COA deze kopie ontvangt.
De Belastingdienst betaalt elke maand de toeslagen als een voorschot. Aan het begin van een nieuw jaar wordt berekend of de ontvangen toeslagen correct waren. Heb je bijvoorbeeld halverwege het jaar een (beter) betaalde baan gekregen, dan moet je mogelijk toeslagen terugbetalen. Geef wijzigingen in je inkomen dus altijd tijdig door aan de Belastingdienst. Meer informatie over toeslagen in het Nederlands.

3. Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage van de Nederlandse overheid in de kosten voor de opvoeding van jouw kinderen tot 18 jaar. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van jouw kind en of je kind bij je in huis woont. De kinderbijslag wordt eens per drie maanden uitbetaald, door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je een verblijfsvergunning hebt gekregen, kun je kinderbijslag aanvragen. Soms doet het COA dit voor je. Het leefgeld dat je in het AZC krijgt voor de kinderen, stopt na drie maanden nadat jullie een verblijfsvergunning hebben gekregen. Meer informatie over het aanvragen van kinderbijslag in diverse talen.

4. Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget (KGB) is een maandelijkse bijdrage voor gezinnen bovenop de kinderbijslag. Het is bedoeld voor gezinnen met lagere en middeninkomens en wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Als je kinderbijslag krijgt – en na de verhuizing naar de gemeente ook huur- en/of zorgtoeslag – zal je automatisch ook kindgebonden budget krijgen. Is je partner nog in het buitenland? Dan kunnen er problemen met het kindgebonden budget ontstaan zodra je partner in Nederland aankomt. Vraag bij VluchtelingenWerk na wat je moet doen om dit te voorkomen. Meer informatie over kindgebonden budget in het Nederlands.

5. Kinderopvangtoeslag

Als je werkt of inburgeringsles volgt en je kinderen gaan nog niet naar het voortgezet onderwijs, dan kunnen zij naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO). Je kunt van de Nederlandse overheid een bijdrage ontvangen om deze kosten (deels) te betalen. Dit heet kinderopvangtoeslag. Let op: als je partner (nog) niet in Nederland woont, heb je meestal geen recht op kinderopvangtoeslag. Vraag dit na bij VluchtelingenWerk of de Belastingdienst om te voorkomen dat je een groot bedrag moet terugbetalen. Meer informatie over kinderopvangtoeslag in het Nederlands.

6. Voedselbank en andere regelingen

In een groot aantal gemeenten zijn er organisaties die levensmiddelen (voedsel) uitdelen aan gezinnen met een laag inkomen. Dit heet een voedselbank. Jouw begeleider van VluchtelingenWerk kan bekijken of je hiervoor in aanmerking komt en je helpen bij het aanmelden.
Per gemeente kunnen er verschillende regelingen zijn voor personen en gezinnen met een laag inkomen. Denk aan een noodfonds voor onverwacht hoge kosten, of een fonds dat de contributie voor een sportclub van jouw kind betaalt. Vraag ernaar bij jouw gemeente of begeleider van VluchtelingenWerk.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.