کار و درآمد

[ Werk & inkomen ]

خیلی از پناهجویان میل دارند فوراً کار کنند. کار قدم مهمی برای ساخت زندگی جدید در هلند میباشد. شما احساس خواهید که مفید هستید و خرج نان خودتان را در می آورید. با وجود این برای خیلی از پناهندگان  تا زمانی که زبان هلندی را یاد نگرفتند مشکل خواهد بود کار پیدا کنند. تا زمانی که شما کار پیدا نکردید، از طرف دولت هلند کمک مالی (bijstand) خواهید شد. در این صفحه در رابطه با این کمک مالی دولتی (bijstand)، پیدا کردن کار و مالیات بر درآمد  به شما توضیح داده میشود.

کار کردن با اجازه اقامت

[ Werken met een verblijfsvergunning ]

با اجازه اقامت پناهندگی در بازار کار همان حق و حقوقی را دارید که هلندی ها دارا میباشند. در مدرک اتباع بیگانه تان(ID-kaart) نوشته شده Arbeid vrij toegestaan”: TWV niet vereist ".  با بعضی از اجازه اقامت ها اجازه کار ندارید، آن در مدرک اتباع بیگانه تان نوشته شده.

چه کسانی میتواند برای پیدا کردن کار به من کمک کند؟

[ Wie kan me helpen werk te vinden? ]

از شهرداریتان در مورد امکانات در شهر و منطقه خودتان اطلاعات کسب کنید. آژانسهای کاری (Uitzendbureaus) شما را، معمولاً برای کارهای موقت به کارفرما معرفی میکنند. Ngo، مثل سازمان کمک به پناهجویان VluchtelingenWerk، UAF و Refugee Talent Hub هم میتوانند بعضی وقتها شما را برای پیدا کردن کار کمک کنند.

راهنمائی هائی برای اینکه خودتان دنبال کار بگردید

[ Tips om zelf werk te vinden ]
  • رزومه/ کارنامک (CV) خوب و واضحی با درج تحصیل و تجربه کاری بنویسید.
  • صفحه مشخصات (profiel) خوبی در لینکدین www.linkedin.com با عکس مرتب و رسمی درست کنید.
  •  صفحه مشخصات (profiel) هم در www.refugeetalenthub.com بسازید.
  • در اینترنت دنبال پیشنهاد کار بگردید، از جمله از سایتهای، www.indeed.nl، www.nationalevacaturebank.nl و www.werk.nl .
  • در شبکه (کانال، گروه)آشناهایتان، از آنها در رابطه با کار مناسب برایتان، پرسش کنید.
  • اگر شما میخواهید در یک آژانس کاریابی ثبت نام کنید، فوراً و خوب تلاش تان را بکنید. کارمندان آژانس کاریابی باید قبل از اینکه شما را به کارفرما معرفی کنند، (به توانائی شما) باور کنند.
  • کار داوطلبانه انجام دهید. به این طریق تجربه کاری پیدا خواهید کرد، زبان هلندیتان بهتر خواهد شد، شبکه (دوست، آشنا) سازی خواهید کرد، احساس مفید بودن خواهید داشت و شما میتوانید به کارفرمای احتمالی نشان دهید که خیلی کاری هستید سازمان کمک به پناهجویان مرتب به دنبال داوطلبان میباشند.​

Voor vluchtelingen: werken in Nederland (Nederlandse versie)

مالیات بر درآمد

[ Inkomstenbelasting ]

اگر شما کار می کنید، و حتی اگر شما معاش (uitkering) از دولت دریافت میکنید، باید مالیات بر درآمد بپردازید. معمولاً کارفرمایتان این را انجام میدهند، یا شهرداری، اگر شما معاش از دولت میگیرید. یک بار در سال اداره مالیات از شما درخواست میکند که تمام اطلاعات در زمینه درآمدتان را دیجیتال برای آنها بفرستید. به این آنخیفتع (aangifte) میگویند. اگر شما نامه ای از اداره مالیات در زمینه aangifte دریافت کردید، باید آن را انجام دهید. اداره مالیات حساب خواهد کرد که آیا شما به انداز کافی مالیات داده اید، یا شاید باید باز هم بپردازید یا به شما مبلغی (برگردانده) پس داده خواهد شد. برای اینکه مطمئن باشید که شما فرم aangifte را خوب پر کرده اید، میتوانید از اداره مالیات کمک بگیرید. برای آن میتوانید با تلفن اداره مالیات تماس گرفته و قرار بگذارید: 0543-0800

دقت کنید!

[ Let op! ]

بازپرداخت مالیات

[ Belastingteruggaaf ]

اگر برای شما مالیات بر درآمد زیادی داده شده باشد، برای مثال اگر بخشی از سال را در azc زندگی کرده بودید، میتوانید با فر م ( ام)  (M-formulier) پول برگشت دریافت کنید.  ولی دقت کنید: امکان دارد شهرداری شما این پول برگشتی را به عنوان درآمدتان ببیند. آنوقت آن مبلغ را شهرداری از معاش (uitkering) تان کم خواهد کرد. پس قبل از اینکه فرم M را پر کنید، از شهرداری در زمینه  بازپرداخت مالیات اطلاع کسب کنید.

درآمد و کار درزمان پروسه پناهندگی

[ Inkomen en werk tijdens de asielprocedure ]

در مرکز اقامت مهاجرین شما هر هفته از COA پول (معاش) برای زندگی، برای لباس و غذا دریافت خواهید کرد. اگر پروسه شما بیش از شش ماه طول کشید، میتوانید کار باحقوق یا کار شخصی مستقل انجام دهید. این کار را میتوانید حداکثر 24 هفته در سال انجام دهید. کارفرمایتان باید برای آن مجوز درخواست کند: یک (Tewerkstellingsvergunning (TWV.اگر شما درآمد(حقوق) دریافت کردید، (بخشی) از پول برای زندگی شما کسر میشود. در زمان پروسه پناهجوئی مسلماً اجازه کار داوطلبانه (بدون درآمد) را دارید.

از کار اخراج شده اید؟ آیا می توانید درخواست حقوق بیکاری کنید؟

ما به شما می آموزیم که چه باید کرد اگر بیکار شدید و یا ساعات کمتری کار برایتان موجود باشد.
کدام حقوق بیکاری را می توانید درخواست کنید و چگوبه؟

Wat te doen bij ontslag? | Integreren in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

در آمد و امان/امنیت اجتمائی

[ Inkomen en sociale zekerheid ]

اگر شما هنوز کار ندارید، یا درآمد کم دارید، میتوانید از بعضی امکانات استفاده کنید. برای درخواست این امکانات معمولاً احتیاج به شماره مالیاتی BSN و DigiD دارید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه DigiD به صفحه مسکن (Huisvesting) نگاه کنید.

1. معاش دولتی ماهانه Bijstand

[ 1. Bijstandsuitkering ]

اگر شما از مرکز اقامت مهاجرین به شهری برای زندگی رفتید و هنوز کار ندارید، آنوقت میتوانید معاش دولتی ماهانه از شهرداری شهرتان درخواست کنید. معمولاً سازمان کمک به پناهجویان VluchtelingenWerk قبل از اسباب کشی شما این درخواست را برایتان انجام داده است. این یک معاش ماهیانه میباشد که شما هر ماه از دولت هلند دریافت خواهید کرد. این درآمد پائینی میباشد که شما بتوانید از نظر مالی ماهیانه زندگیتان را بچرخانید. اگر شما اعتبار مالی (وام) از شهرداری برای خرید وسائل خانه دریافت کرده اید، آن مبلغ برای مدتی از معاش تان کسر خواهد شد. در کنار آن شهرداری از شما انتظار دارد در برابر این عملکرد شهرداری شما هم کاری برایشان انجام دهید، برای مثال کار داوطلبانه انجام دهید و/ یا نشان دهید که شما به کلاس زبان هلندی میروید.

2. یارانه کرایه خانه- و خدمات درمانی

[ 2. Huur- en zorgtoeslag ]

اگر شما درآمد پائینی دارید، اکثراً حق دریافت یارانه را دارید. این به این معنی میباشد که دولت هلند در رابطه با مخارجتان برای کرایه خانه و بیمه درمانی به شما کمک خواهد کرد. مبلغ یارانه کرایه خانه و یارانه بیمه درمانی بستگی به وضعیت شخصی شما و درآمد تان دارد. قبل از اینکه شما از مرکز اقامت مهاجرین به یک خانه ای اسباب کشی کنید، COA یارانه کرایه خانه و یارانه بیمه درمانی را برایتان درخواست خواهد کرد. برای آن COA احتیاج به قرارداد امضاً شده خانه تان دارد. پس سعی کنید کپی قرارداد خانه را به مسئول تان در COA تحویل دهید.
اداره مالیات هر ماه یارانه را پیش پرداخت خواهد کرد. در شروع هر سال نگاه خواهند کرد که یارانه های دریافتی درست بودند یا نه. اگر شما برای مثال وسطهای سال کار با حقوق (بهتر) پیدا کردید، امکانش میباشد که شما باید یارانه را پس دهید. پس تغییرات در ارتباط با حقوقتان را همیشه و به موقع به اداره مالیات اطلاع دهید. 

اطلاعات بیشتری در زمینه یارانه به زبان هلندی.

مزایا: تغییرات سطح درآمد را اطلاع بدهید

آیا تغییری در سطح درآمد شما حاصل شده است؟ در این حالت مهم است که شما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اطلاع بدهید، تا اینکه مبلغ کمی کمک هزینه را دریافت نکنید، و یا اینکه زیاد از حد. در این فیلم کوتاه توضیح میدهیم که چگونه می توانید  در وب سایت سازمان امور مالیاتی این تغییرات را تنظیم کنید: www.toeslagen.nl

Hoe vraag ik toeslagen aan? | Integreren in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

3. حق مزایا کودکان

[ 3. Kinderbijslag ]

حق مزایای کودکان، کمک مالی است که دولت هلند برای تربیت کودکان و نوجوانان تا سن 18 سال می پردازد. مقدار این مبلغ، بستگی به سن فرزند و آیا این فرزند  در خانه تان زندگی میکند دارد. حق مزایای کودکان هر سه ماه از طرف بانک بیمه اجتمائی (SVB) پرداخت میشود. اگر شما اجازه اقامت دریافت کردید، میتوانید درخواست حق مزایای کودکان را در انجام دهید. بعضی وقتها COA این کار را برایتان انجام می دهد. پول هفتگی که شما در مرکز اقامت مهاجرین برای خرجی فرزندانتان دریافت میکنید، سه ماه بعد از گرفتن اجازه اقامتتان متوقف خواهد شد.

اطلاعات بیشتر در زمینه درخواست حق مزایای کودکان به زبانهای مختلف

4. یارانه بودجه ای برای کودکان

[ 4. Kindgebonden budget ]

یارانه بودجه ای برای کودکان (KGB)، یک کمک خرجی ماهیانه برای خانواده، اضافه تر از حق مزایا ی کودکان میباشد. این برای خانوادهای کم درآمد و یا  با درآمد متوسط میباشد، که از طرف اداره مالیات به شما داده میشود. اگر شما حق مزایای کودکان دریافت میکنید- و بعد از اسباب کشی به شهر جدید هم یارانه برای کرایه خانه و/ یا یارانه کمک های (خدمات) درمانی دریافت میکنید-  شما بعد از اسباب کشی، اتوماتیک یارانه بودجه ای برای کودکان دریافت خواهید کرد. شریک زندگی شما هنوز در خارج از کشور زندگی میکند؟ آنوقت میتواند بعد از آمدن شریک زندگی شما به هلند برایتان مشکلاتی بوجود بیاورد. از سازمان کم به مهاجرین VluchtelingenWerk برای جلوگیری از این مشکل سوال کنید.

اطلاعات بیشتری در رابطه به یارانه بودجه ای برای کودکان به زبان هلندی.

5.یارانه کودکان برای مهد کودک

[ 5. Kinderopvangtoeslag ]

اگر شما کار میکنید یا به کلاس شهروندی میروید و بچه هایتان هنوز به دبیرستان نمی روند، آنوقت آنها میتوانند به مهد کودک بروند یا به محل مراقبت بیرون از مدرسه (BSO) بروند. شما میتوانید از دولت هلند یک کمک هزینه برای (بخشی) از این مخارج دریافت کتید. به این یارانه کودکان برای مهد کودک Kinderopvangtoeslag)) میگویند. دقت کنید: اگر شریک زندگی شما (هنوز) در هلند زندگی نمی کند، معمولاً حق دریافت یارانه کودکان برای مهد کودک را ندارید. در این زمینه از سازمان کمک به پناهجویان VluchtelingenWerk اطلاع کسب کنید و یا از اداره مالیات، برای جلوگیری از غافگیر شدن که یکدفعه مبلغ زیادی را باید بازپرداخت کنید (برگردانید)، بپرسید.

اطلاعات بیشتری در زمینه یارانه کودکان برای مهد کودک به زبان هلندی.

6. بانک غذا ومقررات/ قوانین

[ 6. Voedselbank en andere regelingen ]

در خیلی از شهرها، سازمانها (موسسه هائی) وجود دارند که مواد خوراکی (اغذیه) به خانوادهای کم درآمد توضیع میکنند. به این بانک غذا (voedselbank) میگویند. سرپرستتان در سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk میتواند ببیند که آیا شما واجد شرایط هستید و شما را برای معرفی کمک کند. در هر شهرداری میتواند مقررات و قوانین مختلفی برای مجردها و خانوداه ها با درآمد پائین وجود داشته باشد. مثلاً صندوق اضطراری برای خرجهای بالای (زیاد) غیر منتظره، یا صندوقی که آبونه کلوپ (باشگاه) ورزشی بچه تان را می پردازد. در این زمینه از شهرداریتان یا سرپرستتان در سازمان کمک به مهاجرینVluchtelingenWerk سوال کنید.

Voor vluchtelingen: financiën in Nederland (Nederlandse versie)

آیا شما مایل به تماشای فیلهای کوتاه بیشتری در رابطه با این موضوع هستید؟

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.