İş & gelir

[ Werk & inkomen ]

Mülteciler çabucak çalışmaya başlamak isterler. İş, Hollanda'da yeni bir yaşam kurmanın önemli bir adımıdır. Çalışarak kendini faydalı hissedersin ve ekmek parası kazanmış olursun. Ancak çoğu mülteciler Hollandacayı henüz iyi konuşamadıkları için iş bulmaları zordur. Hollanda'da iş bulana kadar devletten maddi yardım alırsın. Bu sayfada sosyal yardım, iş bulma ve gelir vergisi hakkında bilgiler verilmiştir.

Oturma izni ile çalışmak

[ Werken met een verblijfsvergunning ]

İltica bazında oturma iznin olduğu zaman iş piyasasında Hollandalılar gibi aynı hakların ve yükümlülüklerin vardır. Yabancılar Belgende (kimlik kartı) "Çalışma izni vardır. Çalıştırma izni (TWV) gerekmez" notu yazılıdır. Bazı oturma izinlerinde çalışma iznin olmaz ve bu da Yabancılar Belgende yazılı olur.

İş bulmada bana kim yardımcı olabilir?

[ Wie kan me helpen werk te vinden? ]

Oturduğun yerde ve çevresinde hangi olanaklar olduğunu öğrenmek için belediyene danış. İstihdam Büroları (uitzendbureau) genelde geçici işler bulurlar. Mültecilere Yardım Kuruluşu, UAF ve Refugee Talent Hub Sivil Toplum Kuruluşları da bazen iş bulmada yardımcı olabilirler.

3. İş bulmak için ipuçları

[ Tips om zelf werk te vinden ]
  • İçinde eğitimlerin ve iş tecrübelerin yazılı olan iyi ve anlaşılır bir CV hazırla.
  • LinkedIn web sitesinde güzel bir fotoğrafınla birlikte bir profil hazırla. Bu kullanım talimatı "LinkedIn for newcomers" (İngilizce) sana faydalı olabilir.
  • www.refugeetalenthub.com web sitesinde bir profil hazırla.
  • www.manpower.nl, www.indeed.nl, www.nationalevacaturebank.nl ve www.werk.nl. gibi web sitelerinde iş ara.
  • Kendi oluşturduğun tanıdık ağının içerisindeki kişilere sana uygun bir iş olduğunu bilen birinin olup olmadığını sor.
  • İstihdam bürolarına yazı yazdığın zaman direk en kendi iyi yönlerini tanıtmaya çalış. İstihdam bürosu çalışanları sana iş göstermeleri için önce senin özelliklerine inanmaları gerekir.
  • Gönüllü iş yap. Böylece iş deneyimi edinir, Hollandacayı daha iyi öğrenir, bir ağ oluşturur, kendini faydalı hisseder ve muhtemel işverenlere kollarını sıvamanın ne olduğunu göstermiş olursun. VluchtelingenWerk'te de devamlı gönüllü çalışana ihtiyaç vardır.

Voor vluchtelingen: werken in Nederland (Engelse versie)

5. Gelir vergisi

[ Inkomstenbelasting ]

Çalıştığın zaman, ama bir ödenek aldığın zaman da gelir vergisi ödemen gerekir. Gelir vergisi genelde işveren tarafından veya eğer bir ödenek alıyorsan, belediye tarafından ödenir. Vergi Dairesi yılda 1 kere gelir bilgilerini sanal yoldan beyan etmeni ister. Buna gelir beyannamesi denir. Vergi Dairesinden beyanname yapman için bir yazı gelmiş ise, bunu yapmak zorundasın. Vergi Dairesi yeterince ödeyip ödemediğini ve yeterince ödemediysen ne kadar daha ödemen gerektiğini ya da eğer fazla vergi ödemiş isen, sana ne kadar vergi iadesi yapılacağını hesaplar. Vergi beyannamesini doğru yaptığından emin olmak için Vergi Dairesinden yardım talep edebilirsin. Bunun için Vergi Dairesini arayarak bir randevu alman gerekir. Tel.: 0800- 0543.

Dikkat!

[ Let op! ]

Vergi iadesi

[ Belastingteruggaaf ]

Senin için çok fazla gelir vergisi ödenmiş ise, örneğin senenin bir kısmını mülteci kampında kalmış isen, M-formunu doldurarak vergi iadesi alabilirsin. Ama dikkat: belediye sana iade edilen parayı gelir olarak görebilir. O durumda belediye bu parayı sana yapılan ödenekten kesebilir. Dolaysıyla M-formunu doldurmadan önce belediyenin bu gibi durumlarda nasıl hareket ettiğini öğren.

İltica prosedürü süresince iş ve gelir

[ Inkomen en werk tijdens de asielprocedure ]

Mülteci kampında COA tarafından sana her hafta giyecek ve içecek alman için harçlık verilir. Prosedürün 6 aydan fazla sürdüğü zaman paralı bir işte çalışabilir veya kendine ait müstakil bir iş yapabilirsin. Bunu yılda en fazla 24 hafta boyunca yapabilirsin. İşverenin bunun için izin alması gerekir: buna İşçi Çalıştırma İzni (TWV) denir. Gelir aldığın zaman harçlığından (kısmen) kesinti yapılır. İltica prosedürün süresince tabii ki gönüllü iş (ücretsiz iş) de yapabilirsin.

İşinden ihraç mı edildin? Bir ödenek başvurusu yapabilir misin?

Filmde işine son verildiği veya çalışma saatlerin azaldığı zaman ne yapabileceğini gösteriyoruz. Ne tür ödenek için bir başvuru yapılır ve bu nasıl yapılır?
www.werk.nl web sitesinde iş arayan kişi olarak kaydolabilir ve daha fazla bilgiler bulabilirsin.

Wat te doen bij ontslag? | Integreren in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

Gelir ve sosyal güvenlik

[ Inkomen en sociale zekerheid ]

Henüz bir işin olmadığı veya gelirin düşük olduğu zaman bazı kolaylıklardan faydalanabilirsin. Bu kolaylıklar için başvurabilmek için BSN numaran ve DigiD'en (sanal kimlik) olması gerekir. DigiD hakkındaki bilgiler için bak Konut bölümüne.

1. Sosyal yardım ödeneği

[ 1. Bijstandsuitkering ]

Bir mülteci kampından bir belediyeye taşındığın ve henüz bir işin olmadığı zaman, belediyeden bir sosyal yardım ödeneği verilmesini talep edebilirsin. Mültecilere Yardım Kuruluşu genelde taşınmadan önce sana bu başvuruyu yapmanda yardımcı olur. Sosyal yardım ödeneği Hollanda hükümeti tarafından sana aylık yapılan bir ödenektir. Maddi açıdan kendini kurtarabilmen için yapılan düşük bir ödenektir. Evini donatmak için belediyeden kredi almış isen, sana verilen ödenekten bir süre kesinti yapılır. Ayrıca bazı belediyeler sana verilen sosyal ödeneğe karşılık örneğin gönüllü iş yapman ve/veya Hollandaca dil derslerine gittiğini belgelemen talep edilebilir.

2. Kira ve bakım yardımı

[ 2. Huur- en zorgtoeslag ]

Gelirin düşük ise çoğu zaman çeşitli maddi yardımlar alma hakkın vardır. Yani Hollanda hükümeti ev kiranın ve hastalık sigortaları primlerinin ödemelerine bir katkıda bulunur. Kira yardımının veya hastalık sigortaları primlerinin ödemesinde yardımın ne kadar olacağı şahsi durumuna ve gelirine bağlıdır. Mülteci kampından bir eve taşınmadan önce COA senin için kira yardımı veya hastalık sigortaları primlerinin ödemesinde yardım için bir başvuru yapar. Bunun için COA'nın kira sözleşmesinin bir örneğine ihtiyacı vardır. Dolaysıyla bu sözleşmenin bir örneğinin COA irtibat kişine ulaşmasını sağla.
Vergi Dairesi Kira ve bakım yardımlarını her ay peşin öder. Yani yılın başında verilen yardımın doğru olup olmadığı hesaplanır. Örneğin yılın ortasında (daha iyi) maaşlı bir iş bulduysan yapılan para yardımını iade etmen gerekebilir. Dolaysıyla gelirindeki değişiklikleri devamlı zamanında Vergi Dairesine bildir. Para yardımları için Hollandaca daha fazla bilgiler.

Para yardımları: gelirindeki değişiklikleri bildirmek

Gelirinde bir değişiklik mı oluyor? Az ve hatta fazla para yardımı almamak için bunu Vergi Dairesine bildirmen gerekir. Bu kısa filmde vergi dairesinin www.toeslagen.nl web sayfasında bunu nasıl ayarlayabileceğin açıklanmıştır.

Hoe vraag ik toeslagen aan? | Integreren in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

3. Çocuk parası

[ 3. Kinderbijslag ]

Çocuk parası 18 yaşına kadar olan çocukların yetiştirilmesi için Hollanda hükümeti tarafından yapılan bir para yardımıdır. Çocuk parasının ne kadar olacağı çocuğunun yaşına ve evde yaşayıp yaşamadığına bağlıdır. Çocuk parası Sosyal Sigortalar Bankası (SVB) tarafından her 3 ayda bir ödenir. Oturma izni aldıysan çocuk parası için başvurabilirsin. Bazen COA bunu senin adına yapar. Mülteci kampında (AZC) çocukların için verilen harçlık, oturma iznini aldıktan 3 ay sonra durdurulur. Çocuk parası başvurusu yapma hakkında değişik dillerde daha fazla bilgiler.

4. Çocuğa bağlı bütçe

[ 4. Kindgebonden budget ]

Çocuğa bağlı bütçe (KGB) çocuk parasının haricinde her ay ailelere ödenen bir katkıdır. Bu katkı düşük ve orta dereceli gelirleri olanlara mahsustur. Çocuk parası aldığın zaman -ve belediyeye taşındıktan sonra kira ve/veya hastalık bakım yardımı almaya başladıktan sonra- otomatikman çocuğa bağlı bütçenin ödenmesine de başlanacaktır. Eşin halen yurt dışında mı kalıyor? O zaman eşin Hollanda'ya geldikten sonra çocuğa bağlı bütçe ile sorun oluşabilir. Buna engel olmak için ne yapabileceğini Mültecilere Yardım Kuruluşundan öğren. Çocuğa bağlı bütçe için Hollandaca daha fazla bilgiler.

5. Çocuk bakımı yardımı

[ 5. Kinderopvangtoeslag ]

Çalıştığın veya uyum derslerine gittiğin ve çocukların henüz orta okula gitmeye başlamadığı zaman çocuk bakımına veya okul dışı bakıma (BSO) gidebilirler. Hollanda devletinden bu masrafların karşılanması için bir katkı alabilirsin. Buna çocuk bakımı yardımı denir. Dikkat: eşin (henüz) Hollanda'da oturmuyorsa genelde çocuk bakımı katkısı alma hakkın yoktur. Büyük bir meblağı geri ödeme zorunda kalmaman için Mültecilere Yardım Kuruluşundan veya Vergi Dairesinden bilgi iste. Çocuk bakımı masraflarına yardım için Hollandaca daha fazla bilgiler.

6. Yemek bankası ve diğer düzenlemeler

[ 6. Voedselbank en andere regelingen ]

Birçok belediyede düşük gelirli ailelere gıda (yiyecek) dağıtan örgütler vardır. Buna yemek bankası denir. Mültecilere Yardım Kuruluşunun rehberi sana da bu olanağın sunulabileceğini araştırabilir ve icabında buraya kaydolmana yardımcı olabilir.

Her belediyede düşük gelirli kişilere ve ailelere farklı uygulamalar olabilir. Örneğin beklenmeyen masrafları karşılayan bir acil para fonu veya çocuğunun bir spor kulübüne üyeliğini ödeyen bir para fonu olabilir. Oturduğun belediyeden veya Mültecilere Yardım Kuruluşunun refakatçisinden daha fazla bilgi iste.

Voor vluchtelingen: financiën in Nederland (Engelse versie)

Bu konu hakkında daha fazla video izlemek ister misin?

Daha fazla bilgiler

[ Meer informatie ]

1. Werk

The Refugee Start Force

Bir iş arıyorsan The Refugee start force vasıtasıyla işverenlerle temas kurabilirsin.

Refugee Talent Hub

İş arıyorsan, bir işverenin yanında etkinlikler yapabilmek için Refugee Talent Hub'e kaydolabilirsin.

İş Kulübü

Utrecht, Eindhoven veya Rotterdam'da iş bulmak için veya bir eğitim için Werkclub'de (iş kulübü) ücretsiz bir programa katılabilirsin.

New Dutch connections

New Dutch connections'da (Yeni Hollanda İlişkileri) çalıştaylara katılabilir veya profesyonel ve/veya sosyal gelişimin için bir çalıştırıcıdan veya çalışma arkadaşından yardım alabilirsin.

VIP2 projesi - Mültecilerin Katılıma Yatırım Yapmaları

İş bulma olasılığını yükseltmek için Mültecilere Yardım Kuruluşunda eğitimlere katılabilir veya bir çalıştırıcının yardımından faydalanabilirsin.

I-MPOWER

I-MPOWER Amsterdam'da ve Rotterdam'da bir eğitim veya rehberlik vasıtasıyla gençlere iş bulmaya yardımcı olmaktadır.

UWV

UWV daha fazla iş bulma ihtimalin olabilecek mesleklere bir görüş sunmaktadır.

Mültecilere iş rehberi (Sosyal Ekonomik Kurulun - SER)

Bu web sitesinde (gönüllü) iş, eğitim ve dil alanındaki projeler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

New Bees

New Bees'de evine yakın bir yerde iş deneyimi edinme olanakları bulabilirsin.

Refugees Forward

Hollanda'da kendine bir şirket kurmak istiyorsan buradan Amsterdam'da veya Rotterdam'da sunulan eğitim programları bulabilirsin.

Working Future

Working Future mail vasıtasıyla eğitimler sunar ve boş iş yerleri hakkında bilgi paylaşır.

Delitelabs

Delitelabs'da Hollanda'da nasıl kendine ait bir iş yerini açabileceğin hakkında sunulan bir programa katılabilirsin.

Qredits

Bir işyeri açmak için Qredits'ten kredi alabilir veya bir çalıştırıcının sana yardım etmesini isteyebilirsin.

ROC

ROC Nederland eğitim, kariyer ve boş iş yerleri hakkında yardım sunan bir kuruluştur.

Welcome Uygulaması

Welcome, yöre halkını ve Hollanda'ya yeni gelen kişileri gerek sosyal gerekse de profesyonel alanda çevrimiçi veya çevrimdışı aralarında temas kurmaya teşvik eden ve etkinleştiren bir uygulamadır.

2. Gelir

Sosyal yardım ödeneği

Rijksoverheid.nl web sitesinde sosyal yardım ödenekleri hakkında ülkesel yasalar ve düzenlemeler hakkında bakanlıklar tarafından bilgi verilmektedir.

Euro-Wijzer projesi

Mültecilere Yardım Kuruluşu Euro-Wijzer projesi vasıtasıyla maddi açından kendilerini idare etme alanında mültecilere destek vermektedir.

Schuldhulpmaatje

Faturalarını ödeyemiyor musun? Borcun mu var? SchuldHulpMaatje (borç ödemede yardım arkadaşı) sana yardım eder. Sana para vermeyiz ama sorunlarını çözmeye yardımcı olabiliriz. Böylece biraz rahatlarsın. Yardımımız ücretsizdir.

Humanitas

Yalnızlık, kayıp, yetiştirme, büyüme, ev idaresi ve tutukluluk konularında yardım için Humanitas'a başvurabilirsin.

Milli Bütçe Bilgilendirme Enstitüsü - NIBUD

Nibud insanlara ev idaresi için bütçeleme konusunda yardım sunan bir tarafsız bir vakıftır. Elindeki parayla geçinme, tasarruf, harcamalar ve kredi alma konularında bilgi veririz. Kısaca: pratikte para işleri.

İrtibat ve tavsiye

[Contact]

Şahsi tavsiyeye veya yönlendirilmeye ihtiyacın varsa kaldığın kampta veya belediyede bulunan Mültecilere Yardım Kuruluşunun şubesiyle irtibat kurabilirsin. Aşağıda kaldığın yerin ismini veya posta kodunu yaz.

Spreekuur means consulting hours. Sometimes it says Juridisch spreekuur. These consulting hours are meant for matters around your residence status or family reunification.

If the Dutch Council for Refugees is not active in your municipality, the contact details of the regional head office are shown above. In that case, please contact your municipality or the organisation in your municipality that provides guidance to refugees.