Word vrijwilliger bij VluchtelingenWerk

[ Word vrijwilliger bij VluchtelingenWerk ]

Wist je dat bijna alle begeleiders van VluchtelingenWerk vrijwilligers zijn? Ook jij kan vrijwilligerswerk doen. Op die manier verbeter je je Nederlands, bouw je een netwerk op, voel je je nuttig, en doe je werkervaring op. Ook VluchtelingenWerk zoekt geregeld vrijwilligers specifiek met een vluchtelingachtergrond.

Tolken

[ Tolken ]

In gesprekken met vluchtelingen hebben de vrijwilligers van VluchtelingenWerk vaak behoefte aan tolken. Als je al redelijk tot goed Nederlands spreekt, kun je vaak helpen als tolk. Vrijwillige tolken krijgen een training aangeboden.

Voorlichters

[ Voorlichters ]

Helaas staan niet alle Nederlanders open voor vluchtelingen. Vaak komt die houding voort uit vooroordelen. Met voorlichting aan scholieren en volwassenen werkt VluchtelingenWerk aan het draagvlak voor de bescherming van vluchtelingen. Lezingen of gastlessen maken vaak pas grote indruk wanneer een vluchteling zijn of haar verhaal vertelt. Veel vluchtelingen praten niet graag over het verleden, maar wie dat wel kan en wil, kan veel betekenen voor het draagvlak voor vluchtelingen. Voorwaarde is wel dat je goed Engels of Nederlands spreekt.

Trainers

[ Trainers ]

Op sommige locaties worden trainingen en voorlichting aan vluchtelingen gegeven in de eigen taal, bijvoorbeeld tijdens de Participatieverklaringstrajecten. Voorwaarde hiervoor is dat je Nederlands kan verstaan en dat je het leuk vindt om voor een groep te staan.

Vertel je verhaal in de media

[ Vertel je verhaal in de media ]

VluchtelingenWerk krijgt regelmatig verzoeken van Nederlandse kranten, radio- of televisieprogramma's die op zoek zijn naar vluchtelingen die over hun ervaringen willen vertellen. Bijvoorbeeld over het leren van de taal, gezinshereniging of hoe het is om een nieuw leven te moeten opbouwen. Zou je daaraan willen meewerken voor lokale media? Geef dat dan aan bij je begeleider. Wil je meewerken aan nationale media? Stuur dan een e-mail in het Engels of Nederlands naar persvoorlichting@vluchtelingenwerk.nl. Als we een verzoek van de media krijgen dat misschien bij jou past, nemen we contact met je op.

Klik hier om naar vacatures van VluchtelingenWerk in jouw woonplaats te zoeken, of laat VluchtelingenWerk in jouw asielzoekerscentrum of in jouw woonplaats weten dat je beschikbaar bent.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.