Aanbod voor gemeenten

In veel gemeenten in het hele land verzorgt VluchtelingenWerk praktische hulp bij vestiging en maatschappelijke begeleiding van statushouders. Maar onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten doen nog veel meer!

 

 • We begeleiden trajecten voor de Participatieverklaring.
 • We voeren projecten uit op gebied van arbeidsparticipatie, taal, voorlichting/draagvlakbevordering, opvoeding, cultuuruitwisseling, verkeersregels enz. enz.
 • In een aantal grotere gemeenten hebben we een regierol om de vele initiatieven rond vluchtelingen in goede banen te leiden.
 • Als er een asielzoekerscentrum (azc) in uw gemeente staat, houdt VluchtelingenWerk daar spreekuren voor de bewoners van het azc.

  Via onze zoekfunctie (boven in het scherm) vindt u gemakkelijk ons lokale aanbod of de contactgegevens van VluchtelingenWerk in uw eigen gemeente.
 • De laatste updates
  • Arbeidstoeleiding: Maatwerk, intensieve begeleiding en geduld gevraagd

  Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden in ‘Vakkundig aan het Werk’ de opgedane kennis uit acht onderzoeken naar de arbeidstoeleiding van vluchtelingen. Dat leverde veel bekende inzichten op, maar ook een paar nieuwe. De lessen uit ‘Vakkundig aan het Werk’ zijn volgens Radboud Fransen, adviseur arbeidsparticipatie van VluchtelingenWerk, van groot belang bij de uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet, die per 2022 ingaat.
  VluchtelingenWerk roept gemeenten op rekening te houden met de inzichten en adviezen bij het inrichten van hun dienstverlening. Daarnaast bepleiten we dat gemeenten niet focussen op ‘broodbanen’, op het zo snel mogelijk aan het werk krijgen, ook al past dat werk helemaal niet bij de vluchteling. ‘Net als Regioplan adviseren wij gemeenten samen met de vluchteling een ontwikkelpad naar de droombaan te schetsen. Het helpt als de gemeentelijke klantmanagers hier door een lage caseload ook de ruimte voor hebben’, aldus Fransen.
  Klik hier voor het volledige artikel.

  • De toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding

  Het inburgeringsbeleid in Nederland is al vaak gewijzigd en bij elk wetsvoorstel stond de maatschappelijke begeleiding ter discussie. Ook bij de nieuwe inburgeringswet dreigt opnieuw te worden getornd aan de maatschappelijke begeleiding. Het lijkt erop dat de minister onvoldoende overtuigd is van het nut en de noodzaak ervan in het integratieproces van vluchtelingen. Met het oog op de nieuwe Wet Inburgering heeft VluchtelingenWerk Nederland aan Significant Public de opdracht gegeven om het belang van de maatschappelijke begeleiding inzichtelijk te maken. Het onderzoek 'Hoe, wat en waarom - De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen' laat zien dat het belang van maatschappelijke begeleiding én de toegevoegde waarde breed worden gedragen en niet alleen onder vluchtelingen zelf.
  Lees hier meer over 'Hoe, wat en waarom - De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen'.

 • Dossiers en brochures
 • Samenwerkingen

  Kiest u voor bepaalde diensten een andere partij? Goede kans dat wij hen al kennen! En wij werken graag met ze samen. Want samen zijn we de beste bruggenbouwers.

  • VluchtelingenWerk als samenwerkingspartner
   Het werk van VluchtelingenWerk is zowel in het belang van de gemeente, de gemeenschap als de vluchteling. Door actief samen te werken met lokale organisaties en samen te kijken naar de persoonlijke situatie: wat zijn de mogelijkheden en wat werkt het beste? Dit leidt tot de meest duurzame, optimale resultaten.
   VluchtelingenWerk heeft veel expertise in huis en er werken echte alleskunners. Van aankomst tot zelfredzaamheid van de nieuwkomer: VluchtelingenWerk is er bij betrokken. Al meer dan 40 jaar. Waar dat in het belang van de statushouder is, werken we natuurlijk graag en goed samen. We pleiten in het kader van de nieuwe Wet Inburgering bij gemeenten ook voor het zorgen voor een structuur waarin samenwerking en overleg wordt gestimuleerd. Als er geen partij is die op àlle vlakken de benodigde kennis en expertise bezit, nodig dan bij de aanbestedingen inschrijvende partijen uit tot het aangaan van samenwerkingsverbanden.
   Lokaal netwerk inzetten
   Door met meerdere partijen samen te werken, is het mogelijk een stevig vangnet rond de inburgeraar te creëren van partijen die ieder een eigen expertise bezitten. Zo komt men samen, onder regie van de gemeenten, tot een kwalitatief stevig, integraal inburgeringstraject. We pleiten vooral voor lokale samenwerking, waarbij alle partijen hun netwerk in de gemeente inzetten. Zo wordt er een effectieve verbinding tussen onderwijs en arbeidsparticipatie gelegd. In het verleden zijn te vaak opdrachten gegund aan nieuwkomers of partijen uit andere delen van het land die niet over een lokaal netwerk beschikten.
   In tal van draaiende pilots van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin VluchtelingenWerk samen met gemeenten warmdraait voor de nieuwe wet en best practices verzamelt, werken we momenteel ook succesvol samen met andere lokale organisaties. Wat ons hierin bindt: de wens een omgeving te creëren waarin de inburgeraar grote, doorslaggevende stappen kan maken.
   Goede, betrouwbare partners
   Samen sta je sterker: wanneer elke organisatie inzet op haar expertise zorgt dit ervoor dat het inburgeringstraject soepel verloopt en de inburgeraar zich goed kan richten op zijn integratie.
   Dus ja: VluchtelingenWerk werkt graag samen en hoopt dat gemeenten daar goede voorwaarden voor scheppen. Maar we hopen tevens dat gemeenten bij de aanbestedingen ook goed kijken naar de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) van eventuele partners om zo de kwaliteit te waarborgen. Want alleen met goede, betrouwbare samenwerkingspartners is het goed samenwerken richting een betere inburgering!
   Lees hier meer over onze adviezen op het gebied van samenwerking en andere aanbevelingen voor de aanbesteding van de dienstverlening.
 • Wat wij bieden
  • We begeleiden trajecten voor de Participatieverklaring.
  • We voeren projecten uit op gebied van arbeidsparticipatie, taal, voorlichting/draagvlakbevordering, opvoeding, culture uitwisseling, verkeersregels enz. enz.

  In een aantal grotere gemeenten hebben we een regierol om de vele initiatieven rond vluchtelingen in goede banen te leiden.
  Als er een asielzoekerscentrum (azc) in uw gemeente staat, houdt VluchtelingenWerk daar spreekuren voor de bewoners van het azc.

  Als uw gemeente een project wilt uitvoeren voor statushouders en/of nieuwkomers, neem dan contact met ons op. Wellicht hebben onze collega's elders in het land al ervaring met een vergelijkbaar project. En anders denken we graag mee.

  • Via onze zoekfunctie vindt u gemakkelijk de contactgegevens van VluchtelingenWerk in uw eigen gemeente of, wanneer deze nog niet bestaat, bij u in de regio.

   

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: