maandag 30 januari 2017

Plan Einstein: de plek in Utrecht waar bewoners, jongeren en vluchtelingen samen komen en wonen

In gesprek met Omar El Khader, projectleider van het innovatieve Utrechtse project “Plan Einstein”. Plan Einstein is een uniek project in de nieuw te openen tijdelijke opvang voor vluchtelingen op de Einsteindreef in Overvecht. Bewoners uit de buurt, jongeren die zich verbonden voelen met Overvecht en vluchtelingen komen hier samen.

De gemeente Utrecht gaat deze aanpak samen met partners, waaronder VluchtelingenWerk Midden-Nederland, Universiteit Utrecht, Volksuniversiteit Utrecht, Social Impact Factory, COA en Socius realiseren. De Universiteit van Oxford gaat de resultaten van het project monitoren.

Integratie en zelfredzaamheid vergroten

Op de Einsteindreef wonen straks op één locatie asielzoekers en jongeren. Daarnaast worden er opleidingen en activiteiten georganiseerd voor asielzoekers én wijkbewoners. Het doel is om de integratie en de zelfredzaamheid van de asielzoekers te vergroten en samen met de bewoners in de wijk werken aan een betere toekomst. Het project is uit de totaal 378 inzendingen geselecteerd en komt in aanmerking voor Europese subsidie. Het project is uniek in Europa.

38 betrokken jongeren wonen straks samen met asielzoekers

De locatie biedt ook huisvesting voor jongeren. Socius heeft deze jongeren geselecteerd op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid en hun band met Overvecht. In het najaar hebben 38 jongeren in het complex aan de Einsteindreef met elkaar geklust onder leiding van Socius, de jongerenhuisvester. Sinds november vorig jaar wonen de 38 jongeren in hun nieuwe woning. Ze gaan zich inzetten voor de wijk en de asielzoekers. Bijvoorbeeld door samen te koken, te sporten en muziek te maken.

Vanaf het eerste moment bouwen aan een nieuwe toekomst

Plan Einstein biedt asielzoekers en vluchtelingen mogelijkheden, waardoor zij vanaf binnenkomst aan hun toekomst kunnen werken, ongeacht in welk land hun toekomst ligt. Er is een aanbod ontwikkeld dat start met een assessment, waarbij hun onderwijs- en beroepsachtergrond in kaart wordt gebracht.

In een individueel gesprek worden de resultaten, de mogelijkheden maar ook eventuele belemmeringen voor een vervolgtraject besproken. De Universiteit Utrecht verzorgt een ondernemerschapscursus en de Volksuniversiteit een cursus Business English, waar zij aan deel kunnen nemen.

Na de ondernemerschapscursus biedt de Social Impact Factory ondersteuning aan beginnende ondernemers en koppelt Utrechtse ondernemers en de cursisten aan elkaar. Zij bieden coaching aan cursisten met ondernemersambities. Zo wordt er vanaf het eerste moment gebouwd aan een nieuwe toekomst.

Samen leren en kennis delen

De bewoners van de wijk kunnen ook deelnemen aan de cursussen. Op deze manier ontstaan er gecombineerde groepen en kunnen de cursisten samen leren. Ook worden er activiteiten georganiseerd waar zowel de asielzoekers als de wijkbewoners aan mee kunnen doen. VluchtelingenWerk gaat ook verschillende trainingen geven aan vrijwilligers en professionals over o.a. de achtergrond van asielzoekers en vluchtelingen. De trainingen zullen per doelgroep worden toegespitst.

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met projectleider Omar El Khader via e-mailadres oelkhader@vwmn.nl

This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

Deel dit met anderen