Over ons

VluchtelingenWerk Midden-Nederland (VWMN) helpt en ondersteunt asielzoekers, vluchtelingen, andere nieuwkomers en hun gezinnen binnen haar regio op het gebied van opvang, inburgering, integratie, juridische zaken en terugkeerproblemen.

VluchtelingenWerk Midden-Nederland is een regionale afdeling van VluchtelingenWerk Nederland. We zijn actief op 18 locaties, 7 asielzoekerscentra en 1 gezinslocatie in Utrecht, Flevoland en 't Gooi - Vechtstreek. Het regiokantoor bevindt zich in de stad Utrecht. We behartigen de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in ons werkgebied die woonachtig zijn in een gemeente of in een asielzoekerscentrum in onze regio.

Onze kerntaken zijn:

 • Ondersteunen van asielzoekers in hun toelatingsprocedure
 • Nieuwkomers coachen naar een zelfstandig bestaan
 • Belangen van asielzoekers en vluchtelingen behartigen
 • Draagvlakverbreding creëren door vluchtelingen onder de aandacht te brengen in de samenleving
 • Organisatie

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland (VWMN) is een stichting met een raad van toezicht bestaande uit de volgende leden:

  Voorzitter raad van toezicht Dhr. Harrie de Heer
  Lid raad van toezicht Dhr. Ed Hoekstra
  Lid raad van toezicht Dhr. Maurice Stroop
  Lid raad van toezicht Mw. Marian van Leeuwen-Scheltema
  Lid raad van toezicht Mw. Berendineke Steenbergen
  Lid raad van toezicht Dhr. Flip van Lidth de Jeude

   

  Jaarlijks treedt een aantal leden af volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster van aftreden.

  Directie

  Dhr. Klaas van Gelder - Directeur-Bestuurder a.i.

  De directeur-bestuurder heeft uit hoofde van deze functie zitting in het bestuur van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland.

  Regiomanagers

  Mw. Anne-Els Jansen Centrale opvang Zuid (AZC's)

  Mw. Wilma van Olst
  Mw. Ariëtte Reijersen

  Centrale opvang Noord (AZC's)
  Locaties in gemeenten: 't Gooi en Montfoort

  Mw. Karin Nogossek Locaties in gemeenten: Flevoland, Utrecht stad en AMA team
  Dhr. Aalsen Everts Locaties in gemeenten: Overige locaties in de Provincie Utrecht
     

  Gemiddeld 100 betaalde medewerkers en 1000 vrijwilligers en stagiair(e)s zetten zich dagelijks in voor vluchtelingen en asielzoekers.

 • Missie en kernwaarden

  Missie

  Een veilige omgeving en een gelijkwaardige positie voor asielzoekers en vluchtelingen in ons werkgebied, in relatie tot de (lokale) samenleving creëren.

  Kernwaarden

  •  Dicht bij de vluchteling staan
  •  Lokaal optimale ondersteuning van de vluchteling
  •  Een breed pakket aan activiteiten en diensten
  •  Transparantie, het is duidelijk wie we zijn en wat we doen
  •  Lokaal ondernemerschap, het verbinden van vraag, kansen en mensen
  •  Samenwerkingen met partners en opdrachtgevers
 • Inkomsten / Handelsregister

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland ontvangt subsidie van de gemeenten en provincies in haar werkgebied. Daarnaast genereren wij, via de landelijke vereniging, inkomsten uit de Nationale Postcode loterij. Voor een aantal projecten komen de financiën uit fondsen, zoals het Oranjefonds.

  In de jaarverslagen kunt u teruglezen aan welke belangrijke trajecten en projecten de inkomsten van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland zijn besteed.

  Handelsregister

  KvK nummer: 30216738

  RSIN nummer: 816893706

  IBAN nummer: NL05ABNA0984040153

 • Organogram

  Organogram VluchtelingenWerk Midden-Nederland

Deel dit met anderen