• Centrale opvang

  In de centrale opvang begeleiden de teams vluchtelingen en asielzoekers in asielzoekerscentra. Op elke opvanglocatie zijn medewerkers van VluchtelingenWerk aanwezig of organiseren zij een spreekuur.

  Lees verder
 • Decentrale opvang

  Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, verhuist hij of zij vanuit een asielzoekerscentrum naar een woning in een gemeente. VluchtelingenWerk biedt daarbij op verschillende locaties ondersteuning.

  Lees verder
 • Regiokantoor

  Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland is een van de 8 regionale stichtingen van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Het regiokantoor van de stichting bevindt zich in de stad Utrecht.

  Lees verder
 • Inburgeringscursussen

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland biedt inburgeringscursussen voor vluchtelingen en migranten. De cursussen bieden we op maat, met persoonlijke begeleiding, goed lesmateriaal en onderwijs op elk niveau. VluchtelingenWerk Midden-Nederland is in...

  Lees verder
 • Participatieverklaring

  Alle vluchtelingen in Nederland moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijkheid voor deze verklaring...

  Lees verder