woensdag 18 december 2019

Breaking: Eindelijk bescherming voor Afghaanse tolken!

Afghaanse tolken die zich hebben ingezet voor de internationale militaire missies in Afghanistan krijgen voortaan bescherming als zij asiel aanvragen in Nederland. Dat maakte het kabinet vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee komt een einde aan een jarenlang en breed gedragen protest tegen de onhaalbare eisen die aan de tolken gesteld werden om bescherming te kunnen krijgen. Abdeluheb Choho, directeur VluchtelingenWerk Nederland: “Dit is een geweldige doorbraak voor tolken die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor onze vrede en veiligheid.”

In de steek gelaten

Tolken zijn in oorlogsgebied van levensbelang en onmisbaar voor de militairen. Zij dragen daarmee bij aan de veiligheid van iedereen. Veel Afghaanse tolken kwamen later in levensgevaar omdat ze worden gezien als verraders. Ondanks eerdere beloften om tolken beter te beschermen bleek recent dat bedreigde tolken tevergeefs om hulp vroegen. Zij voelden zich in de steek gelaten. Farhad, die 13 jaar als tolk werkte voor de internationale troepen, werd het gezicht van nieuwe acties voor de bescherming van tolken. Zijn asielaanvraag werd afgewezen terwijl er geen enkele twijfel was over zijn werk in Afghanistan. Choho: “We gaan er vanuit dat Farhad na vier jaar in onzekerheid eindelijk aan een nieuw leven in Nederland kan beginnen.”

Brede maatschappelijke verontwaardiging

De afgelopen maanden bleek er brede maatschappelijke verontwaardiging te zijn over het afwijzen van de tolken. Vakbonden voor defensiepersoneel, militairen, tolkenbonden en tienduizenden individuen riepen het kabinet op het beleid aan te passen. Choho: “Wie ik hier ook over sprak, overal klonk verbazing en ongeloof over het in de steek laten van tolken die hun leven waagden. Iedereen leek het er wel mee eens te zijn dat tolken die zich ingezet hebben voor ook onze vrede en veiligheid beschermd moeten worden.”

Bijna kamerbreed aangenomen motie

Een motie om Afghanen die zich inzetten voor de internationale militaire missies te beschermen werd dan ook door nagenoeg de hele Tweede Kamer aangenomen. De motie roept het kabinet op het asielbeleid in lijn te brengen met de EASO Country Guidance. Dat betekent dat zij moeten worden aangemerkt als “systematisch vervolgde groep”, en daarmee alleen hoeven aan te tonen dat zij voor de internationale troepen hebben gewerkt. Veel tolken werden afgewezen omdat de overheid bewijs vroeg dat aantoont dat ook zijzelf om individuele redenen bedreigd worden. Choho: “Dat is een onmogelijke eis: dat de Taliban naar je op zoek zijn krijg je niet op een briefje. We zijn ontzettend blij dat dit probleem nu eindelijk is opgelost.”

  • Lees hier de brief van het Kabinet

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: