woensdag 2 september 2020

Coronavirus bereikt kamp Moria

In het grote vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is vandaag de eerste besmetting met het coronavirus geconstateerd. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling roepen het kabinet met klem op alsnog 500 alleenstaande kinderen uit de Griekse eilanden op te nemen vóór de chaos op de eilanden compleet is. De rampzalige medische gevolgen en de paniek die nu in de kampen kan uitbreken geven geen tijd meer om nog langer te discussieren. Ook moet Nederland al het mogelijke doen om de Grieken te ondersteunen bij het terugdringen van verdere verspreiding en het leveren van de medische zorg die nodig is.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt!

Ja, ik help mee!

Gebrek aan hygiëne en medische zorg

In het kamp wonen 13.000 vluchtelingen en migranten die daar door Europese afspraken vast zijn komen te zitten. Al maanden werd gevreesd voor een uitbraak in het kamp. Hele gezinnen leven op elkaar gepakt. Er is een schrijnend gebrek aan hygiëne en medische zorg. Er is te weinig zeep, geen warm water, en vaak is er slechts één kraan beschikbaar per 1.300 mensen. Het is in deze omstandigheden onmogelijk om afstand te houden, de noodzakelijke hygiënemaatregelen te betrachten en adequate medische zorg te leveren aan besmette bewoners.

Alarm geslagen

Al maanden geleden sloegen hulporganisaties internationaal alarm over de catastrofale gevolgen van een mogelijke uitbraak op de Griekse eilanden. Europese landen werden opgeroepen over te gaan tot onmiddellijke complete evacuatie van de kampen op de eilanden voor het te laat zou zijn. Inmiddels is een groep constructieve EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen van de Griekse eilanden. Nederland hoort daar niet bij. Ondanks de bereidheid van 160 Nederlandse gemeenten om een deel van de meest kwetsbare alleenstaande kinderen een veilige plek in Nederland te bieden weigerde het kabinet ook maar één kind op te nemen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: