vrijdag 17 maart 2017

Dit vinden wij van de verkiezingsuitslag

Na de verkiezingen maakt VluchtelingenWerk Nederland de balans op. Wij rekenen erop dat de nieuwe regering er daadwerkelijk voor zorgt dat vluchtelingen zich hier welkom voelen en zo snel mogelijk kunnen meedoen.

Gezien de nieuwe politieke verhoudingen zullen de onderhandelaars een flinke kluif hebben aan het samenstellen van een coalitie. Daarin liggen naar alle waarschijnlijkheid de standpunten over vluchtelingen en onze belangrijkste speerpunten, versnelde integratie en veilige toegang tot Europa, ver uit elkaar. Hoe dan ook moet wat ons betreft, ongeacht de samenstelling van het toekomstige kabinet, prioriteit worden gegeven aan versnelde integratie van de vluchtelingen die nu in Nederland zijn. Zij moeten snel kunnen meedoen in de samenleving. De uitslag motiveert VluchtelingenWerk Nederland en onze duizenden vrijwilligers om zich onverminderd te blijven inzetten voor mensen die vluchten voor hun leven.

Succes

Het is terecht dat vluchtelingen een prominent thema zijn geweest bij deze verkiezingen. Daar hebben wij ons ook voor ingezet. Onze analyse van de verkiezingsprogramma's op onze website heeft goede aandacht van de media gehad en zorgde ervoor dat verschillende partijen met ons hierover in gesprek wilden gaan. De website is maar liefst 170.000 keer bezocht en meer dan 5000 verkiezingspakketten met posters en stickers zijn besteld. Op onze advertentie op de achterpagina in de Volkskrant een dag voor de verkiezingen hebben we zelfs reacties gekregen van mensen die zeiden dankzij onze website een politieke keuze te hebben gemaakt: Zij wilden namelijk wonen in een land waar rekening wordt gehouden met vluchtelingen.

Campagne stopt niet

VluchtelingenWerk is ook komende jaren hard nodig om de belangen van vluchtelingen te behartigen, zoals we dit altijd doen bij maatschappelijke partners, ministeries en andere overheden. Onze inspanningen stoppen dus niet. Nu bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie denken we waar mogelijk constructief kritisch mee bij de vorming van het regeerakkoord.

VluchtelingenWerk gelooft in een samenleving waarin mensen rekening houden met elkaar – dus ook met vluchtelingen.

 

Hartelijke groet,

Dorine Manson
Bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Nederland

 

 

 

 

Onze oproep aan de toekomstige regeringspartijen in 25 seconden:

 

Deel dit met anderen