donderdag 18 maart 2021

Een beroep op vluchteling-vriendelijke partijen

Voor kiezers die vluchtelingen een warm hart toedragen is de verkiezingsuitslag even slikken. De zichtbare verschuiving naar partijen die minder bescherming aan vluchtelingen willen bieden doet pijn. Tegelijkertijd is het goed dat veel vluchteling-vriendelijke voorstellen van D66 en een aantal nieuwe partijen die vluchtelingen goed gezind zijn veel steun hebben gekregen. Wij roepen deze partijen op om samen op te trekken richting de formatie. Om met elkaar ervoor te zorgen dat vluchtelingen in Nederland én Europa welkom blijven, en het asielbeleid in Nederland weer op orde komt.

Een vuist vormen

Uit onze analyse van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat veel partijen zich uitspreken voor een goede bescherming van vluchtelingen in Nederland en Europa. Om ervoor te zorgen dat dit wordt weerspiegeld in het regeerakkoord is het van groot belang dat deze partijen zich gezamenlijk hiervoor hard maken. Er moet een vuist worden gevormd tegen voorstellen die de rechten van asielzoekers verder inperken en niet ten goede komen aan de fatsoenlijke en humane opvang van vluchtelingen in Nederland en in Europa.

Een werkend asielsysteem

Daarnaast pleiten wij ervoor dat het volgende kabinet zich vooral richt op het op orde brengen van de uitvoering van het asielbeleid in Nederland en het tonen van solidariteit. Het wegwerken van de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst verdient grote prioriteit, zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid van de procedure en de rechten van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Tegelijkertijd zou Nederland meer solidariteit moeten tonen met de duizenden mensen die vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, zodat er een einde komt aan de Moria's in Europa. Wij roepen de vluchteling-vriendelijke partijen om zich in te blijven zetten voor een humaner en solidairder vluchtelingenbeleid in Europa.

Stemmen met je hart

Bovendien wijzen we op het draagvlak dat in Nederland bestaat voor het beschermen van vluchtelingen in Nederland. We zagen dat bijna 60.000 mensen onze ‘kieswijzer’ bekeken. Veel van hen stemden met hun hart en hielden daarbij vluchtelingen in gedachten. Acht op de tien Nederlanders vinden dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld in ons land terecht kunnen voor bescherming. Wij hopen dan ook dat dit geluid ook in de Tweede Kamer te horen zal zijn.

Wij zullen ook de komende periode op blijven komen voor de belangen van vluchtelingen en partijen kritisch blijven volgen of zij zich aan hun vluchteling-vriendelijke beloftes houden. Naast alle gure sentimenten blijven wij ons onverminderd inzetten om in de landelijke politiek een stevig en vluchteling-vriendelijk geluid te laten horen.

Help mee en doe nu een gift!

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt!

Ja, ik help mee!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: