donderdag 14 maart 2019

Europees Hof: Nederland te streng bij gezinshereniging vluchteling

Het Hof van Justitie deed vandaag een belangrijke uitspraak over de Nederlandse gezinsherenigingsprocedure. Die blijkt te streng. VluchtelingenWerk Nederland is blij met deze uitspraak en verwacht dat veel gezinnen van vluchtelingen die asiel kregen in Nederland onterecht hebben moeten achterblijven. Hun aanvraag moet op basis van deze uitspraak opnieuw worden beoordeeld. VluchtelingenWerk roept de Nederlandse overheid op haast te maken met het verbeteren van het beleid zodat vluchtelingen na jaren van onzekerheid eindelijk hun gezinsleden weer in hun armen kunnen sluiten.

Hartverscheurende keuze

Voor veel vluchtelingen is het niet mogelijk om met hun gezin naar Nederland te reizen. Bijvoorbeeld omdat de reis veel te gevaarlijk is, of omdat ze de middelen daar niet voor hebben. Er is dan geen andere optie dan de reis alleen te maken. Een hartverscheurende keuze. Als zij erkend worden als vluchtelingen kunnen zij gezinshereniging aanvragen. Hun gezinsleden krijgen dan een visum om op een veilige en legale manier naar Nederland te reizen. Voorwaarde is dat zij kunnen aantonen daadwerkelijk een gezin te zijn.

Onhaalbare eisen

De regels die Nederland hiervoor hanteert zijn te streng, oordeelt het Hof vandaag. VluchtelingenWerk ziet dit al jaren in de praktijk: gezinnen die overduidelijk bij elkaar horen blijven gescheiden omdat ze niet aan de onhaalbare eisen van de Nederlandse overheid kunnen voldoen. Vaak worden documenten geëist die in de praktijk geen rol spelen in het land van herkomst, of levensgevaarlijk zijn om op te vragen bij de autoriteiten in het land van herkomst. De reden waarom zij deze documenten niet hebben wordt door Nederland niet geaccepteerd. Aanvullend onderzoek naar documenten die wel beschikbaar zijn of naar het DNA van gezinsleden wordt dan vaak geweigerd. Het Hof oordeelt dat dit een te strenge opstelling is waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de situatie van gevluchte gezinsleden.

Geen tijd te verliezen

Nederland moet op basis van deze uitspraak het gezinsherenigingsbeleid zo aanpassen dat gezinsleden nu wel een kans krijgen om te bewijzen dat ze bij elkaar horen. VluchtelingenWerk vraagt de Nederlandse overheid deze wijziging zo snel mogelijk door te voeren om te voorkomen dat nog meer gezinnen onterecht worden afgewezen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: