donderdag 14 december 2017

Europese leiders praten over meer vluchtelingendeals

Tijdens de Europese Raad op 14 en 15 december wordt er door Europese leiders gesproken over vluchtelingendeals. De Nederlandse regering heeft de Tweede Kamer laten weten dat de Nederlandse inbreng gericht is op het voortzetten “van de nauwe samenwerking met derde landen”. VluchtelingenWerk Nederland is tegen het sluiten van dit soort schimmige deals over vluchtelingen waarbij hun rechten massaal worden geschonden. Het debat over vluchtelingendeals mag bovendien niet achter gesloten deuren plaatsvinden; op die manier onttrekken deze deals zich aan noodzakelijke democratische controle. Vluchtelingenwerk roept op tot het stopzetten van dergelijke deals, totdat bewezen is dat deze voldoen aan mensenrechtelijke minimumvoorwaarden.

Gevolgen

Inmiddels is bekend wat de gevolgen zijn van de deals die de Europese Unie heeft gesloten met Turkije en Libië: vluchtelingen worden, zonder de kans om asiel aan te vragen, langdurig gedetineerd, bedreigd, blootgesteld aan onmenselijke behandeling en/of marteling en uitgezet naar hun landen van herkomst zonder dat onderzocht is of dat veilig is.

Onderzoek universiteiten

De Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben beide onderzoek gedaan naar de situatie van door Griekenland naar Turkije uitgezette asielzoekers. Volgens de EU-Turkije deal is Turkije een veilig derde land omdat asielzoekers daar bescherming kunnen krijgen in overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag. Beide universitaire onderzoeken betwisten dat asielzoekers in Turkije bescherming kunnen krijgen. Van de meer dan 1100 uitgezette niet-Syrische asielzoekers (voor Syriërs gelden andere regels) hebben er niet meer dan 57 een asielaanvraag in kunnen dienen in Turkije en hebben slechts 2 mensen ook een status gekregen.

Libie

In Libië is de situatie nog erger blijkt uit een rapport van Amnesty International . De Europese Unie werkt samen met de Libische autoriteiten, waaronder de Libische kustwacht, om te voorkomen dat asielzoekers vanuit Libië de Middellandse Zee oversteken naar Italië om asiel aan te kunnen vragen. Omdat illegale inreis, uitreis en verblijf in Libië strafbaar is worden asielzoekers na onderschepping massaal en langdurig gedetineerd. De Libische rechtsstaat functioneert niet. Asiel aanvragen kan niet. Amnesty schat in dat er 20,000 asielzoekers langdurig gedetineerd zijn. In de gevangenissen worden zij blootgesteld aan (seksueel) misbruik en gruwelijke mishandelingen, onder andere om losgeld te verkrijgen van hun familie. CNN bracht eerder deze maand beelden naar buiten van markten waar Afrikaanse asielzoekers als slaven werden verkocht.

Voorwaarden voor afspraken over migratie

VluchtelingenWerk vindt samenwerking met landen buiten Europa op het gebied van migratie vanzelfsprekend, maar vindt dat daarin de mensenrechten centraal moeten staan. Zonder die waarborgen mag onder geen beding afspraken worden gemaakt over het overnemen van vluchtelingen. De voorwaarden voor goede samenwerking op het gebied van migratie zijn te lezen in het rapport “Buiten de muren van fort Europa” .

Deel dit met anderen