woensdag 28 oktober 2020

Frontex betrokken bij 'pushbacks' langs de Griekse kust

De grensbewakingsorganisatie van de Europese Unie, Frontex, is betrokken geweest bij het tegenhouden van asielzoekers op zee. Dat blijkt uit een journalistiek onderzoek van o.a. Lighthouse Reports, Bellingcat, ARD en Der Spiegel. De journalisten hebben diverse beelden bekeken waarop te zien is dat de organisatie opzettelijk hoge golven op zee maakt en daarmee een bootje met 47 asielzoekers terugduwt richting Turkije. VluchtelingenWerk Nederland vindt het schokkend dat Frontex zich hiermee schuldig maakt aan een grove schending van het Vluchtelingenverdrag en vindt dat de organisatie daarvoor verantwoording moet afleggen.

Opzettelijk tegenhouden

Volgens internationale afspraken hebben mensen recht om asiel in Griekenland aan te vragen zodra zij Griekse wateren bereiken. Frontex heeft als taak de buitengrenzen van de EU te bewaken, maar mag absoluut geen boten tegenhouden of terugsturen. Het nieuwe onderzoek concludeert dat Frontex in minstens zes gevallen mee heeft gewerkt aan het opzettelijk tegenhouden van asielzoekers, om te voorkomen dat zij asiel in Griekenland konden aanvragen.

Verantwoording afleggen

Frontex zou juist moeten voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan en asielzoekers bescherming moeten bieden. VluchtelingenWerk Nederland vindt het zeer schokkend dat dit heeft plaatsgevonden. Het recht op asiel in Europa is verankerd in internationaal vluchtelingenrecht en wij vinden dat dit verdedigd moet worden door Europa. Alle lidstaten van de Europese Raad, en dus ook Nederland, moeten zich fel uitspreken tegen deze misstanden. Wij vinden dat Frontex verantwoording moet afleggen in het Europees Parlement.

Inmiddels heeft Frontex aangekondigd een intern onderzoek te starten naar de beschuldigingen. De Europese grens- en kustwacht zegt tot nu toe geen materiaal te hebben gevonden dat bewijst dat zij hieraan hebben bijgedragen.

Solidariteit kent geen grenzen

VluchtelingenWerk maakt zich hard voor vluchtelingen, ook in Griekenland, de Balkan en op Curaçao. We ondersteunen het werk van lokale zusterorganisaties en faciliteren (juridische) ondersteuning van vluchtelingen die vastzitten in een uitzichtloze situatie. Het is van levensbelang dat vluchtelingen overal ter wereld onder veilige omstandigheden asiel kunnen aanvragen. 

Help ook mee en doneer direct >>

Beelden van de pushback van de grensbewaking

Romanian Frontex vessel MAI1103 complicit in pushback of asylum seekers


Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: