vrijdag 6 september 2013

Grote verschillen asielbeleid in EU leiden tot ongelijkheid

Er is nog een lange weg te gaan naar een rechtvaardig gemeenschappelijk Europees asielstelsel, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE – waar VluchtelingenWerk Nederland deel van uit maakt) over de asielprocedure in 14 Europese landen. Het rapport toont grote verschillen rond de asielprocedure, de toegang tot huisvesting en werkgelegenheid voor asielzoekers, en het gebruik van detentie.

Grote verschillen

Het rapport laat zien dat de kans op bescherming en de omstandigheden waarin asielzoekers hun asielaanvraag doen behoorlijk verschilt. Het maakt voor een asielzoeker nogal uit in welk Europees land hij terechtkomt. ECRE, en ook VluchtelingenWerk, pleiten al langer voor één gemeenschappelijk Europees asielsysteem, zodat het niet uit maakt in welk land een asielzoeker bescherming vraagt. "Hoe kunnen we verwachten dat vluchtelingen de reden van hun vlucht goed kunnen vertellen als ze in sommige gevallen niet worden bijgestaan door een advocaat en een gekwalificeerde tolk, als ze moeten slapen in geïmproviseerde nederzettingen of wanneer maanden in (overvolle) detentiecentra hen psychologisch gebroken hebben?” zegt Michael Diedring, secretaris generaal van ECRE. Het rapport ' Not There Yet: an NGO perspective on challenges to a fair and effective common European asylum system' beschrijft de situatie voor 14 landen in de EU.

Detentie

Een van de onderwerpen waar de praktijken tussen landen verschillen is detentie. Hoewel sommige EU- lidstaten, zoals Duitsland en Italië zelden asielzoekers in detentie zetten, zaten in het Verenigd Koninkrijk in 2012 meer dan 13.000 asielzoekers in detentie en houdt Malta de meerderheid van de asielzoekers die op het eiland aankomen maandenlang vast in overvolle militaire kazernes. In Griekenland worden alleenstaande minderjarige asielzoekers die de grens onrechtmatig oversteken, systematisch vastgehouden onder dezelfde condities als volwassenen. Nederland sluit alle asielzoekers op die via Schiphol ons land binnenkomen. Behalve Nederland, hanteren ook België, Denemarken, Hongarije en Griekenland grensdetentie voor asielzoekers.

Opvang

Ook de verschillen rond opvang zijn groot.  Asielzoekers in Nederland zitten tijdens hun procedure in asielzoekerscentra, en capaciteitsproblemen zijn hier over het algemeen, net als in Zweden en Polen, niet aan de orde. In Hongarije, Italië en Malta zijn de opvanglokaties te vol en komt in Frankrijk maar eenderde van alle asielzoekers in opvangcentra vanwege een gebrek aan opvangplekken. De omstandigheden voor asielzoekers in Griekenland is zeer schrijnend omdat asielzoekers daar of op straat of in gevangenissen terechtkomen. Ondanks dat het Europees Hof van de Rechten van de Mens hierover in 2011 geoordeeld heeft dat de opvangomstandigheden voor vluchtelingen daar inhumaan is, is er helaas nog weinig structureel veranderd.

AIDA

Via de website  www.asylumineurope.org zullen NGO's de asielprocedures blijven monitoren. "Het is nu tijd dat de verschillende lidstaten asielzoekers een rechtvaardige en gelijke kans geven om hun vraag om bescherming naar behoren te onderzoeken, een einde maken aan de detentie van hen die vluchten voor vervolging en vluchtelingen de mogelijkheid geven om hun leven weer op te bouwen en bij te dragen aan de samenleving", aldus Diedring.

Achtergrondinformatie

'Not There Yet : an NGO perspective on challenges to a fair and effective common European asylum system' is gepubliceerd in het kader van AIDA (Asiel Informatie Database); een project van de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE), in samenwerking met forum refugies - Cosi, de Hungarian Helsinki Committee en het Irish Refugee Council, met de steun van het Europees programma voor migratie en integratie (EPIM).

De database bevat informatie over asielprocedures, opvang (inclusief accommodatie en toegang tot de arbeidsmarkt) en detentie in 14 lidstaten - Oostenrijk, België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk – met landenrapporten, vergelijkingen, nieuws en de verhalen van vluchtelingen en asielzoekers. Bekijk hier de video van Thommy, vluchteling uit Burundi die in Nederland in grensdetentie terecht kwam.

ECRE is een pan - Europese alliantie van 76 ngo's die opkomt voor de rechten van alle personen die in Europa toevlucht en bescherming zoeken. Onze missie is om rechtvaardige en humane Europese beleidsmaatregelen te realiseren en de asielpraktijken in overeenstemming te brengen met het internationale mensenrechtenverdragen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: