vrijdag 17 maart 2017

Intensievere aanpak integratie Eritrese vluchtelingen nodig

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) publiceerde vandaag een onderzoeksrapport 'Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland'. De afstand tussen Eritrese vluchtelingen en de Nederlandse samenleving is groot. KIS krijgt signalen dat de geinterviewde Eritreeërs belemmeringen ervaren bij het wegwijs worden en een plaats vinden in de Nederlandse samenleving. Over het algemeen lijkt er een grote afstand te zijn tussen Nederland, de instituties en inwoners enerzijds en Eritrese statushouders anderzijds, zo stelt KIS.

Intensievere begeleiding

VluchtelingenWerk ziet ook dat de integratie van Eritrese vluchtelingen achterblijft en heeft haar zorgen daarover al eerder geuit richting de politiek. “Veel Eritrese, maar ook Somalische vluchtelingen, hebben een flinke achterstand in te halen. De begeleiding zou hier gericht op ingezet moeten worden. Intensievere begeleiding en intensiever taalonderwijs is nodig. De inzet van landgenoten kan hier zeker bij helpen. Uit eerdere onderzoeken weten wij ook dat zowel vluchtelingen als Nederlanders graag meer met elkaar in contact willen komen, maar ook dat dit niet vanzelf gaat”, reageert VluchtelingenWerk.

Maak integratie tot prioriteit

Iedereen is er bij gebaat dat vluchtelingen zo snel mogelijk mee kunnen doen. Van vluchtelingen mag je verwachten dat ze hun best doen. Maar ook de samenleving speelt hierin een rol. Wij doen daarom een beroep op het toekomstige kabinet om meer prioriteit te maken van de integratie van vluchtelingen, en in het bijzonder van die vluchtelingen die een wat grotere achterstand in te halen hebben.

Deel dit met anderen