donderdag 2 februari 2012

Jan van Zijl is de nieuwe voorzitter van VluchtelingenWerk

Van den Bergh overhandigt de hamer aan Van Zijl (links)

Jan van Zijl volgde woensdag 1 februari Harry van den Bergh op als voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. Tijdens het afscheid van Van den Bergh refereerde Van Zijl aan het gure klimaat voor vluchtelingen, maar hij merkte ook op dat steeds méér mensen zich "opwinden over de schofferende benadering van vluchtelingen. VluchtelingenWerk is bij uitstek de organisatie om dit tegengeluid te organiseren".

Van Zijl sprak over het wetsvoorstel dat momenteel bij het parlement ligt en dat het inburgeringsbeleid flink versobert. Zonder Rijksfinanciering zal het voor VluchtelingenWerk moeilijk worden om vluchtelingen nog te begeleiden bij hun noodzakelijke eerste stappen in onze maatschappij. Van Zijl: "VluchtelingenWerk heeft een maatschappelijk kapitaal van zevenduizend vrijwilligers. Beter en goedkoper kán de begeleiding van vluchtelingen niet. Dat zou toch politie links én rechts moeten aanspreken."

Betrokkenheid met vluchtelingen

Van Zijl neemt de voorzittershamer over van Van den Bergh, die twaalf jaar voorzitter was van VluchtelingenWerk Nederland. Van den Bergh zei te betreuren dat de Nederlandse bereidheid om vluchtelingen op te vangen de afgelopen jaren is verminderd. "Als we dertig jaar later terugkijken, kunnen we dan zeggen dat we álles eraan gedaan hebben?" Minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) was ook op het afscheid van Van den Bergh aanwezig. Ondanks dat hij het niet altijd eens was met Van den Bergh, roemde hij zijn betrokkenheid bij vluchtelingen.


Minister Leers en het panel spraken over het thema 'leven in veiligheid'Minister Leers (links) en het panel spreken over het thema 'leven in veiligheid.

Prikkelend panel

Ter gelegenheid van het afscheid van Van den Bergh gaven drie panelleden hun prikkelende visie op het thema ‘Leven in veiligheid’. Emeritus hoogleraar rechtssociologie Kees Groenendijk sprak de politiek aan op de nieuwe plannen voor het inburgeringsbeleid. "Het is in strijd met Europese afspraken.” Nazarski, directeur Amnesty International Nederland en voormalig directeur van VluchtelingenWerk Nederland, nam het asielbeleid kritisch onder de loep. Auteur en campagneboegbeeld van VluchtelingenWerk Tahmina Akefi zorgde voor de menselijke noot: “Als je vlucht, weet je meestal niet waar je heengaat. Je denkt niet: ik ga naar Nederland. We kwamen hier toevallig terecht. Mijn ouders waren op zoek naar een veilige plek voor hun kinderen."

Achtergrond Van Zijl

De nieuwe voorzitter Van Zijl is al zeven jaar lid van het bestuur van VluchtelingenWerk. Sinds 2008 is hij werkzaam als voorzitter van de MBO Raad. Tussen 1989 en 2000 was Van Zijl Tweede Kamerlid.

Kijk hier voor de speech van minister Leers.

Fotograaf: Klaas Fopma