woensdag 4 september 2013

Nederland moet solidariteit tonen in Syriëcrisis

Het aantal Syriërs dat het land ontvlucht is, is opgelopen tot 2 miljoen. De helft daarvan is kinderen. In de Tweede Kamer wordt gesproken over het hervestigen van Syrische vluchtelingen. VluchtelingenWerk Nederland vindt de politieke aandacht voor Syrische vluchtelingen terecht. De toegezegde 250 vluchtelingen die de Nederlandse overheid wil opnemen, vindt VluchtelingenWerk in het licht van de huidige crisis veel te weinig.

Significante bijdrage

"Bovendien doet de overheid daarmee niets extra's, want dat valt binnen afspraken over het uitnodigen van vluchtelingen die al veel eerder gemaakt zijn", zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur VluchtelingenWerk.
Kuipers: "We hebben volgens de Verenigde Naties te maken met de grootste vluchtelingencrisis van onze tijd. De verwachting is dat 100.000 mensen hervestigd zullen moeten worden. Ook Europa moet zijn solidariteit tonen. We zullen als EU-landen onderling afspraken moeten maken over de aantallen mensen die we opnemen. Nederland zal daaraan een significante bijdrage moeten leveren."

Kwetsbare groepen

Hervestiging is van belang voor mensen die extra kwetsbaar zijn, zoals zieken, alleenstaanden en minderheden die vervolgd worden. Een gedeelte van de mensen die nu op de vlucht zijn, was al vluchteling in Syrië vóórdat de oorlog uitbrak, zoals Palestijnen en Irakezen.
Jaarlijks nodigt Nederland 500 vluchtelingen uit om zich te hervestigen. De 250 vluchtelingen uit Syrië die hier mogen komen, vallen binnen dat quotum. VluchtelingenWerk vindt dat Nederland iets extra's moet doen en dat het aantal uitgenodigde Syrische vluchtelingen bovenop het quotum zou moeten komen.

Deel dit met anderen