maandag 12 juni 2017

Nog steeds schreeuwend tekort aan hervestigingsplaatsen kwetsbare vluchtelingen

Tijdens de jaarlijkse VN bijeenkomst over hervestiging maakte Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, vandaag bekend dat in 2018 naar verwachting maar liefst 1,2 miljoen kwetsbare vluchtelingen hervestigd moeten worden, omdat ze in de regio niet beschermd kunnen worden. Hij deed een dringend beroep op overheden wereldwijd om drastisch meer plekken beschikbaar te stellen.

Het gat met de beschikbare hervestigingsplekken wordt alleen maar groter; het aantal plekken in hervestigingslanden daalde het afgelopen jaar met maar liefst 45% naar 93.200. VluchtelingenWerk Nederland, een van de deelnemende NGO's, ziet dit schreeuwende tekort aan plekken ook. Samen met andere deelnemende NGO's doet VluchtelingenWerk daarom een dringend beroep op landen zich op zijn minst te houden aan de gemaakte beloften tijdens de baanbrekende vluchtelingentoppen afgelopen september in New York.

Toezeggingen vluchtelingentoppen

Tijdens deze twee toppen hebben 52 landen samen toegezegd meer te doen voor vluchtelingen, waaronder een verdubbeling van het jaarlijkse aantallen hervestigingsplekken naar 360.000. Met de schrikbarende daling nu, zijn we verder weg dan ooit van wat nodig is.

Niet alleen zorgen om aantallen

De drastische verlaging van het hervestigingsprogamma van de VS, dat lange tijd als voorbeeldland diende, baart zorgen. Maar VluchtelingenWerk en de andere NGO's maken zich niet alleen zorgen over de lagere aantallen. De toenemende xenofobie en vijandigheid tegenover vluchtelingen, vraagt om het tonen van stevig politiek leiderschap. Daarnaast heeft de focus op Syrische vluchtelingen tot gevolg dat er weinig aandacht is voor Afrikaanse en Aziatische vluchtelingensituaties. En hoewel de NGO's de verschillende initiatieven omarmen die sommige landen bieden als alternatieve route voor vluchtelingen, zoals onder andere familiehereniging, humanitaire visa en private sponsorships, moeten deze wel aanvullend zijn op hervestiging en niet in plaats van de bestaande programma's. Tegelijkertijd mogen hervestigings- en andere programma's asielzoekers die zelfstandig naar Europa komen er nooit van weerhouden om hier bescherming te vragen.

Collectieve uitdaging

De NGO's benadrukken het belang van samenwerking tussen alle betrokken partijen, zodat er een sfeer ontstaat waarin nieuwkomers welkom worden geheten. Uit ervaring weten wij als geen ander dat ontmoeting voor begrip zorgt en dat angst en intolerantie hiermee kan worden tegengegaan. Hoewel er het afgelopen jaar ook goede stappen zijn gemaakt, ligt er een collectieve uitdaging de meest kwetsbaren de bescherming te bieden die zo nodig is.

Deel dit met anderen