maandag 4 maart 2019

Onze 5 grootste kritiekpunten op de EU-Turkijedeal

De EU-Turkijedeal bestaat deze maand drie jaar. We vinden het onbegrijpelijk dat de politiek vindt dat de deal geslaagd is, want de deal faalt op alle mogelijke manieren. Lees onze vijf grootste punten van kritiek op de deal.

1. Vluchtelingen “ruilen” is immoreel

Volgens de afspraak tussen Europa en Turkije moeten vluchtelingen die vanuit Turkije aankomen op de Griekse eilanden, direct moeten worden teruggestuurd. Vervolgens neemt Europa voor elke teruggestuurde vluchteling één andere Syrische vluchteling, die al in Turkije verblijft, op. Het aantal vluchtelingen dat bescherming krijgt van Europa is dus afhankelijk van het aantal vluchtelingen dat de levensgevaarlijke oversteek waagt. Dit “uitruilen” van vluchtelingen vinden wij immoreel.

2. Alleen oog voor Syrische vluchtelingen

De afspraken tussen Europa en Turkije gaan over Syrische vluchtelingen. Over een mogelijke oplossing voor vluchtelingen uit andere landen is niet eens nagedacht. Vluchtelingen uit bijvoorbeeld Iran, Eritrea of Afghanistan komen binnen de deal nooit in aanmerking voor hervestiging naar Europa en hebben ook nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen in Turkije. 

3. Prioriteitsproblemen

De EU besloot Griekenland niet te helpen met het op orde krijgen van opvangplekken en het gebrekkige asielsysteem. In plaats daarvan werd gericht op het vasthouden van vluchtelingen op de Griekse eilanden. Dit om hen zo snel mogelijk te kunnen terugsturen naar Turkije. Omdat terugsturen in de praktijk haast onmogelijk bleek zitten nu, drie jaar ná de deal, nog steeds duizenden vluchtelingen vast onder mensonterende omstandigheden op de eilanden.

4. Turkije is geen veilig land

Hoewel de situatie in Turkije voor vluchtelingen de afgelopen jaren is verbeterd, biedt het land nog geen bescherming in lijn met het VN Vluchtelingenverdrag en Europese standaarden. Vluchtelingen in Turkije worden gedetineerd of uitgezet naar andere onveilige landen zoals Syrië. Hoe kan Europa haar verantwoordelijkheid afschuiven op landen waar mensenrechten niet worden gewaarborgd?

5. Europa houdt zich niet aan de afspraak

Onderdeel van de deal moest zijn dat Europa gezamenlijke afspraken zou maken over het herverdelen en hervestigen van vluchtelingen. In de praktijk komt hier niets van terecht. Slechts een aantal landen heeft informele afspraken en vage toezeggingen gedaan, maar lang niet iedereen houdt zich eraan. De deal is volledig gericht op het buitensluiten van vluchtelingen, Europa neemt zelf nauwelijks verantwoordelijkheid meer.

 

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: