woensdag 18 december 2013

Opgetogen over nieuw beleid voor homoseksuele vluchtelingen

Asielaanvragen van homoseksuele vluchtelingen moeten voortaan anders worden beoordeeld. Van hen mag niet worden verlangd dat ze zich terughoudend opstellen bij terugkeer in hun land van herkomst om eventuele vervolging vanwege hun gerichtheid te voorkomen. Dat heeft de Afdeling, de hoogste rechter in asielzaken, vandaag bepaald. VluchtelingenWerk is opgetogen. "Wij vinden dat je niet van mensen kunt vragen om in de kast te blijven. Vluchtelingenbescherming betekent dat je niet hoeft te verbergen wie je bent, maar dat je gewoon jezelf mag zijn", aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland.


Negatieve bejegening


De zaak gaat over drie vluchtelingen uit Senegal, Oeganda en Sierra Leone. Zij gaven aan gevaar te lopen omdat ze homoseksueel zijn. De Afdeling heeft nu bepaald dat de overheid bij de  beoordeling van asielaanvragen van homoseksuele asielzoekers  moet onderzoeken of de asielzoeker in het land van herkomst een straf te wachten staat. Daarnaast moet de overheid rekening houden met wat  de maatschappelijke positie van de homoseksuele asielzoeker in het land van het herkomst is. Worden homoseksuelen bijvoorbeeld beschermd door hun overheid als ze door hun buurtgenoten worden aangevallen.

Nieuw beleid


De uitspraak volgt op het arrest van het Europese Hof van Justitie die al eerder bepaalde dat een dergelijke eis in strijd is met het Europees recht.
Nu kunnen asielaanvragen van homoseksuelen worden afgewezen als zij in hun land van herkomst aan vervolging kunnen ontkomen door zich "terughoudend" te gedragen. Staatssecretaris Teeven heeft inmiddels aangekondigd de eis om terughoudend te zijn bij het uiten van hun seksuele gerichtheid uit het beleid te schrappen.

VluchtelingenWerk Nederland, de Vrije Universiteit en COC Nederland ondersteunden de advocaten van de betreffende asielzoekers. "Op deze wijze willen wij heldere uitspraken krijgen over onderwerpen die voor vluchtelingen belangrijk zijn en met Europees recht strijdig beleid laten wijzigen", legt Manson uit.


 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: