dinsdag 19 september 2017

Reactie op de Troonrede

Na het beluisteren van de Troonrede uitgesproken op Prinsjesdag reageert VluchtelingenWerk Nederland op de inhoud.

"Op de drempel van een nieuwe kabinetsperiode is het volgens VluchtelingenWerk Nederland goed dat in de Troonrede sprake is van het investeren in integratie. Daarbij is het van groot belang dat vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen en meer vluchtelingen een baan krijgen. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties.
Daarnaast moet ook Nederland een actieve bijdrage blijven leveren aan de internationale bescherming van vluchtelingen en het mogelijk maken dat zij via een veilige manier toegang krijgen tot Europa om hier die bescherming te vinden. Daarbij hoort ook meer hervestiging. Dit zijn wat VluchtelingenWerk betreft belangrijke opdrachten voor het nieuwe kabinet."

Deel dit met anderen