donderdag 2 december 2010

Sahar terug naar Afghanistan?

De afgelopen dagen hebben diverse media bericht over de 14-jarige Sahar Hibrahim Ghel. Sahar woont al tien jaar in Nederland maar doordat haar asielaanvraag is afgewezen, moet ze terug naar Afghanistan. Vrouwen en meisjes met een westerse leefstijl lopen in dat land echter een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en excessieve gevangenisstraffen.

Wat vindt VluchtelingenWerk Nederland van de dreigende uitzetting?

VluchtelingenWerk Nederland vindt het terugsturen van Afghaanse meisjes en vrouwen die een westerse leefstijl hebben aangenomen onverantwoord. Met het besluit Sahars asielverzoek af te wijzen, zegt de Nederlandse overheid dat meisjes en vrouwen veilig kunnen worden teruggestuurd naar Afghanistan zolang zij zich aanpassen aan de heersende sociale normen. VluchtelingenWerk vindt dat je niet van meisjes of vrouwen die al lange tijd in Nederland zijn en een westerse levensstijl hebben aangenomen mag vragen dat ze dat deel van hun identiteit weer opgeven. Bovendien vraagt het aanpassing aan een situatie waarin de rechten van vrouwen met voeten worden getreden.

Verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld

Geweld tegen vrouwen komt op grote schaal voor in Afghanistan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het diepgeworteld in de Afghaanse samenleving. Gedwongen huwelijken zijn wijdverbreid en veel vrouwen leven met de dreiging van seksueel geweld. Vrouwen of meisjes met een westerse levensstijl lopen in Afghanistan een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en excessieve gevangenisstraffen. Werkende vrouwen in Taliban-gebied hebben te maken met bedreigingen, geweld en zelfs moord, blijkt uit recente rapporten van Human Rights Watch. Vrouwen die reizen zonder mannelijke chaperonne, contact hebben met buitenlanders of naar het buitenland zijn gereisd, worden aangevallen. Daarnaast zijn reeksen aanslagen gepleegd op meisjesscholen en schoolgaande meisjes.

Aanpassen aan een cultuur van onderdrukking?

Het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van juli 2010 meldt dat vrouwen die terugkeren naar Afghanistan alleen geen problemen hoeven te verwachten indien zij zich conformeren aan de traditionele Afghaanse normen. Dit zou voor een jong meisje als Sahar, die in Nederland is opgegroeid en geen andere samenleving kent, betekenen dat zij zich ineens moet aanpassen aan een cultuur waarin ze zal worden onderdrukt en beknot. Lees hier het interview dat Dagblad De Pers had met Sahar.

 

Deel dit met anderen