dinsdag 18 juli 2017

Samen voor vluchtelingen – kom nu in actie!

Denk je eens in dat je de deur van je huis achter je dicht doet en nooit meer thuis komt. Voor miljoenen vluchtelingen wereldwijd is dit een feit. En eenmaal gevlucht, zijn sommige kwetsbare vluchtelingen nog steeds niet veilig. VluchtelingenWerk en Ben Jerry’s vinden het belangrijk dat we in actie komen voor deze mensen. Jij ook? Teken de petitie.

Om wie gaat het?

We voeren actie voor vluchtelingen die onder zeer moeilijke omstandigheden verkeren. Mensen die gevlucht zijn, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp wonen en daar nóg steeds niet veilig zijn. Denk aan alleenstaande moeders, minderjarigen, mensen die slachtoffer zijn van marteling of lhbt’ers (lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders). Zij komen in aanmerking voor een ‘uitnodiging’ van een Europees land, waar ze vervolgens bescherming krijgen. Dit noem je hervestiging.

Wat moet er gebeuren?

Nu is het moment om in actie te komen! Wereldwijd verkeren 1.2 miljoen vluchtelingen in zeer moelijke omstandigheden. Het lukt de Europese lidstaten tot op heden niet om tot een gezamelijke, humane aanpak te komen om hen de juiste bescherming te bieden. Binnenkort beslist de Europese Raad over een cruciaal wetsvoorstel, het European Resettlement Framework. Met dit voorstel worden lidstaten gedwongen tot een gezamelijke aanpak te komen voor kwetsbare vluchtelingen. Hiermee wordt de noodzaak tot bescherming van deze groep kwetsbare vluchtelingen op de Eurpese agenda gezet. Jouw stem kan er aan bijdragen dat Europa dit wetsvoorstel aanneemt en daarmee een verschil maakt in de levens van duizenden kwetsbare vluchtelingen.

Wat kun jij doen?

Vind jij ook dat Nederland en andere Europese landen meer vluchtelingen een veilig thuis moeten geven? Laat dan je stem horen en teken de petitie.  Dit najaar, tijdens een Europese top, brengen VluchtelingenWerk en Ben & Jerry’s jullie stemmen op een ludieke wijze onder de aandacht van Nederlandse en Europese politici.

Gezamenlijke actie

Gezamenlijk voeren wij actie onder de noemer Together for Refugees, home safe home.  Zodat meer vluchtelingen die in een uitzichtloze situatie zitten en zeer kwetsbaar zijn, een veilig thuis vinden in Europa. Deze actie is onderdeel van een Europese campagne die momenteel ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden wordt gevoerd. VluchtelingenWerk en Ben & Jerry’s delen de overtuiging dat er meer moet gebeuren voor vluchtelingen. Met deze campagne hopen wij dat meer kwetsbare vluchtelingen een plek krijgen in Europa.

Ben & Jerry’s

Ben & Jerry's komt al 40 jaar op voor mensen in alle smaken. Opgericht door twee mannen die zich altijd hebben uitgesproken voor zaken die zij belangrijk vinden. Zo zetten zij zich eerder in voor het homohuwelijk. In Nederland organiseerden zij een actie om meer jongeren naar de stembus te krijgen, omdat democratie alleen werkt als iedereen meedoet. Nu spreken zij zich uit voor kwetsbare vluchtelingen. Waarom? Omdat zij vinden dat iedereen een veilig thuis verdient.

Teken de petitie

Deel dit met anderen