vrijdag 15 november 2019

'Staatssecretaris Broekers-Knol laat asielsysteem verder vastlopen'

VluchtelingenWerk Nederland stuurt een brandbrief naar de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet om de rechtsbijstand rond de asielprocedure grotendeels te schrappen. De commissie-Van Zwol adviseerde het kabinet de maatregel niet door te voeren vanwege de problemen bij de IND. Door mismanagement en het uitblijven van politiek ingrijpen wachten ruim tienduizend asielzoekers op hun asielprocedure en is er een groot tekort aan asielzoekerscentra. Vandaag laat het kabinet weten de maatregel toch door te gaan voeren.

Onbegrijpelijke keuze

Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk: “Het water staat de IND aan de lippen. Gemeenten moeten weer op zoek naar draagvlak voor nieuwe asielzoekerscentra. De wanhoop bij vluchtelingen neemt toe. En nu kiest staatssecretaris Broekers-Knol er bewust voor om het asielsysteem verder vast te laten lopen. Dit is onbegrijpelijk.”

Peperduur, riskant en funest voor het asielsysteem

VluchtelingenWerk slaat alarm vanwege de verstrekkende gevolgen die de vluchtelingenorganisatie verwacht. Choho: “De kosten zijn torenhoog, het is riskant voor vluchtelingen, en de timing is funest voor de overbelaste IND. In de praktijk zit niemand hier op te wachten. Er zijn alleen maar nadelen.”

Timing kan niet slechter

Taken die nu door de advocaat worden uitgevoerd komen met het wegvallen van de rechtsbijstand bij de medewerkers van de IND te liggen. De timing hiervoor kan niet slechter, omdat het water de IND al aan de lippen staat: Door een groot personeelstekort liep de IND de afgelopen twee jaar een enorme achterstand op. Bijna 11.000 asielzoekers wachten inmiddels op een beslissing op hun asielaanvraag. Er is een groot tekort aan asielzoekerscentra om alle wachtende asielzoekers in op te vangen. Daardoor heeft het COA volgens jaar 5.000 tot 9.000 nieuwe opvangplekken nodig. Vanwege het tekort aan bedden is eergisteren in Budel de eerste sporthal ingericht als noodopvanglocatie.

Zorgvuldigheid asielprocedure in het geding

Zonder voldoende rechtsbijstand is het onmogelijk om het werk van de IND zorgvuldig te controleren. In de asielprocedure toetst de IND of een asielzoeker bescherming nodig heeft. Daar hangt veel van af: een kleine fout kan al snel leiden tot uitzetting naar het land van herkomst. Daarom ondersteunt een advocaat de asielzoeker bij het verzamelen van bewijs, de voorbereiding op gesprekken en corrigeert fouten en onduidelijkheden in de rapporten. Choho: “Onlangs is een Bahreinse vluchteling na zijn uitzetting gevangengenomen en tot levenslang veroordeeld, ik vrees dat als de rechtsbijstand wordt geschrapt, dit vaker voor zal komen. Een goede asielprocedure is letterlijk van levensbelang.”

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: