dinsdag 19 februari 2013

Tijd om Dublin-afspraken te herzien

De Dublin-verordening bestaat tien jaar. Het Dublin Transnational Project, waarin ECRE, de Europese koepelorganisatie voor vluchtelingen, en haar nationale partners waaronder VluchtelingenWerk Nederland deelnemen, publiceert vandaag een vergelijkend onderzoek van diverse landen over de ervaringen met de Dublinafspraken. Daaruit blijkt dat het systeem de rechten van vluchtelingen schendt. Het is tijd om de Dublin-afspraken te vervangen door een humaner en rechtvaardiger systeem.

Geen jubileum om ook echt te vieren

Asielzoekers moeten volgens Europese afspraken (het Dublin-systeem) hun asielprocedure doorlopen in het land waar ze als eerste Europa binnenkomen. Een asielzoeker die dus aankomt in Italië en doorreist naar Nederland, mag door Nederland direct weer worden teruggestuurd naar Italië zonder dat er hier naar het asielverzoek wordt gekeken. Het rapport onthult de harde gevolgen voor asielzoekers van het Dublin-systeem, waarin mensen gedetineerd worden en gezinnen van elkaar worden gescheiden.

Onderlinge verschillen zijn groot

Dat het Dublin-systeem niet werkt is echter al langer bekend. VluchtelingenWerk heeft al vaker op verbeteringen aangedrongen. Een van de grote problemen is dat het asielbeleid enorm verschilt per Europees land. Het maakt voor een asielzoeker daardoor een groot verschil waar hij of zij bescherming vraagt. In een land als Griekenland worden mensenrechten met voeten getreden en ook in Hongarije zijn de omstandigheden voor asielzoekers schrijnend. Vanwege de afspraken dragen de Zuid-Europese grenslanden de zwaarste lasten, omdat zij door hun ligging voor de meeste asielzoekers de dichtstbijzijnde toegang tot Europa zijn.

Lang in de cel

Asielzoekers die via Schiphol in Nederland bescherming zoeken en een Dublin-claim krijgen, komen in afwachting van hun overdracht in de cel terecht. Dit kan in de praktijk weken tot maanden duren. In de tussentijd wordt er inhoudelijk niets aan hun asielverzoek gedaan. Ongeveer driekwart van de asielzoekers die vast zitten in het grensdetentiecentrum op Schiphol, hebben een Dublin-claim. VluchtelingenWerk vindt dat deze asielzoekers niet in de cel op hun overdracht moeten wachten, ze zijn immers geen criminelen. In het rapport wordt ook aangegeven dat Dublin-claimanten niet zouden moeten worden gedetineerd.

Gezinnen blijven door Dublin gescheiden

Het kan gebeuren dat een gezin dat samen vlucht, elkaar onderweg kwijtraakt. De een reist vervolgens met de kinderen via Italië Europa binnen en de ander via Spanje, maar doet een asielverzoek in Nederland. Er zijn bepalingen binnen het Dublin-systeem die deze gezinnen bij elkaar moeten brengen, maar er blijft veel ruimte voor de individuele lidstaten om hier zelf invulling aan te geven. Dit kan betekenen dat gezinnen vanwege Europese regels van elkaar gescheiden blijven en soms met de grootst mogelijke moeite toch nog bij elkaar komen. De Nederlandse overheid zou het bij elkaar brengen van gezinnen voorrang moeten geven. In Nederland speelt dit jaarlijks bij tientallen zaken.

Dublin-afspraken volledig herzien

VluchtelingenWerk en andere Europese vluchtelingenorganisaties pleiten ervoor de Dublin-verordening grondig te herzien. Alleen op die manier komen we tot een humaner en rechtvaardiger systeem dat rekening houdt met de individuele gevallen van asielzoekers en hun verbindingen met bepaalde landen en daarmee hun integratiekansen in Europa .

  • Lees het Europese gezamenlijke persbericht en het vergelijkende rapport (in het Engels) met naast Nederland de volgende landen: Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Oostenrijk,Slowakije, Spanje, Zwitserland

Deel dit met anderen