vrijdag 18 oktober 2019

Vakbonden en militairen roepen minister Bijleveld op Afghaanse tolk te beschermen

‘Minister Bijleveld, u laat deze oorlogshelden toch niet in de steek?’ In een paginagrote advertentie op de achterkant van De Telegraaf doen de FNV, de vakbonden voor defensiepersoneel AFMP en VBM, het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV, de bond voor internationale tolken AIIC en kolonel b.d. Peter Wijninga, samen met VluchtelingenWerk en andere mensenrechtenorganisaties een dringende oproep de Afghaanse tolk Farhad alsnog te beschermen. Hij kan elk moment uitgezet kan worden naar Afghanistan, waar hij zijn leven niet zeker is.

Gesol

De ondertekenende organisaties vinden het gesol met deze tolken onbegrijpelijk en besloten daarop middels deze advertentie publiekelijk hun steun voor hem uit te spreken. In een brief aan de Tweede Kamer roepen ze de Kamerleden op ervoor te zorgen dat Farhad, net als andere tolken die voor onze vrede en vrijheid streden, de bescherming krijgen die ze nodig hebben.

Achtergrond van deze zaak

Een Afghaanse tolk die dertien jaar lang voor de internationale troepen heeft gewerkt, kan elk moment door de Nederlandse overheid worden uitgezet naar Afghanistan. Er is geen enkele twijfel bij de IND over zijn werk als tolk. Maar de IND vindt dat hij onvoldoende bewezen heeft dat de Taliban en IS het op hem persoonlijk hebben gemunt, wat nodig is om hier bescherming te krijgen. Nederland hanteert namelijk de strenge eis dat je moet kunnen aantonen dat jij als tolk persoonlijk gevaar loopt. Dat laatste is heel ingewikkeld te bewijzen, waardoor zijn asielverzoek is afgewezen.

Spionnen en verraders

De Taliban en IS zien tolken en andere medewerkers die voor de internationale troepen in Afghanistan werkten als spionnen en verraders. Zij worden vaak ernstig bedreigd en moeten onderduiken. Onlangs heeft minister Bijleveld nog een Afghaanse tolk, die voor de Nederlandse troepen getolkt heeft, naar Nederland gehaald om hier bescherming te krijgen. De ondertekenaars van de advertentie willen gedegen beleid voor tolken, en het niet langer van incident tot incident bekijken. Daarom zou deze groep erkend moeten worden als groep die systematisch vervolgd wordt, zodat ze eindelijk de bescherming krijgen die ze verdienen. Het Nederlandse beleid zou dan in overeenstemming komen met de beleidsaanbevelingen van het Europees Asielagentschap (EASO), waarin tolken worden aangewezen als groep die systematisch vervolgd wordt.

Onbegrip bij de organisaties

Voor de organisaties is het onbegrijpelijk dat Nederland op deze manier met Afghaanse tolken omgaat; ‘Als je als tolk je leven voor de Nederlandse of de internationale troepen in Afghanistan hebt gewaagd, ben je door je werk doelwit van de Taliban en IS geworden. Deze mensen verdienen bescherming’, aldus Han Busker, voorzitter van de FNV. ‘Minister Bijleveld doet voorkomen dat het beleid voor tolken ruimhartig is, terwijl dat niet het geval is. Een tolk die in Nederland bescherming vraagt, wordt in de praktijk zoals iedere andere asielzoeker getoetst. We wéten dat ze groot gevaar lopen in Afghanistan. Waarom sturen we tolken dan tóch willens en wetens terug en jagen we hen mogelijk de dood in?’ zegt Anne-Marie Snels, voorzitter van de vakbond voor defensiepersoneel AFMP. ‘Deze man is straks in Afghanistan vogelvrij. Nederland moet erkennen dat alle tolken gevaar lopen, zonder aanvullende onmogelijke eisen te stellen aan individuele tolken. Farhad heeft 13 jaar lang zijn leven geriskeerd voor onze veiligheid hier in het westen, dan hoor je niet zo met hem om te gaan, ’ aldus Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: