dinsdag 9 mei 2017

Van vluchteling naar tolk

TVcN laat mensen elkaar begrijpen! Met deze missie is TVcN, dat onderdeel is van de Manpowergroup, in 2015 samen met VluchtelingenWerk  een traject gestart waarbij mensen met een vluchtelingenachtergrond opgeleid worden tot tolk. Door de expertise van de ManpowerGroup en VluchtelingenWerk te combineren, kunnen vluchtelingen hun talenten beter ontwikkelen en krijgen zij meer perspectief op werk.

Het project ‘Tolk in opleiding’ heeft tot doel om het team van tolken bij TVcN uit te breiden met native speakers in de (schaarse) talen waarin TVcN een ondervertegenwoordiging heeft. Het doel is om de deelnemers in 6 maanden op te leiden tot volwaardig tolk.

Aantal klassen en tolken

Inmiddels hebben 59 mensen, verdeeld over 3 klassen, deelgenomen aan dit traject. In april 2017 is de vierde klas gestart. Via een strenge selectie met enkele harde eisen wordt in samenwerking met VluchtelingenWerk een eerste selectie gemaakt. Kandidaten moeten een HBO niveau hebben, Nederlands op B2 niveau beheersen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook wordt de beheersing van de moedertaal getest.

Opleidingstraject

De aspirant-tolken volgen een opleidingstraject waarbij verschillende onderdelen behandeld worden. Via opleidingsinstituut ITV wordt de module algemene tolktechnieken gevolgd. Deze module wordt afgesloten met een toets. Wanneer deze behaald wordt ontvangt de kandidaat een erkend HBO-deelcertificaat. Na het afronden van de module tolktechnieken worden er onder andere trainingen gevolgd over het werken als ZZP’er, persoonlijk leiderschap, intervisie en coaching. De opgeleide tolken werken als ZZP’er, waardoor zij in staat worden gesteld bij diverse opdrachtgevers te werken.

Deel dit met anderen