vrijdag 13 januari 2017

Verlengen verblijfstermijn vluchtelingen funest voor integratie

VluchtelingenWerk Nederland vindt het wetsvoorstel van SGP en CDA voor het verlengen van de tijdelijke verblijfsvergunning van vijf naar zeven jaar onbegrijpelijk. Beide partijen kondigden dit vandaag aan in De Telegraaf, daags voor hun partijcongressen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. “Vluchtelingen na zeven jaar alsnog wegsturen is funest voor de integratie en garandeert menselijke drama's. Dit staat haaks op christelijke waarden als barmhartigheid en medemenselijkheid”, stelt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Minder welkom

Vluchtelingen langer in onzekerheid laten, leidt er ook toe dat zij zich minder welkom voelen. Het versterkt het idee dat vluchtelingen zo snel mogelijk 'weer naar huis moeten' terwijl dat (vaak) niet de realiteit is met de huidige langdurige oorlogssituaties en crises. Het stimuleert hen ook niet om hier een toekomst op te bouwen. Andere Europese landen laten vluchtelingen minder lang in de wachtstand staan en hanteren termijnen van drie jaar of korter voordat zij voor onbepaalde tijd mogen blijven.

Slecht voor integratie

Er is een direct verband tussen duidelijkheid over een verblijfstatus en succesvolle integratie, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de VluchtelingenWerk Integratiebarometer. Werkgevers zijn minder bereid om vluchtelingen met een tijdelijke status in dienst te nemen dan vluchtelingen die voor onbepaalde tijd mogen blijven. De slechte inkomenspositie van vluchtelingen is een grote zorg. Dat geven SGP en CDA aan als aanleiding voor dit wetsvoorstel. Maar dit los je eerder op door vanaf dag één te investeren in hun integratie.

Vijf jaar cruciaal voor kinderen

Een ander argument tegen dit voorgenomen wetsvoorstel is dat de vijf-jaar-grens voor kinderen cruciaal is voor hun worteling. Kinderombudsman Margrite Kalverboer stelde destijds als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat kinderen schade oplopen als ze alsnog naar hun thuisland worden gestuurd als ze langer dan vijf jaar in Nederland hebben gewoond. Deze aangetoonde schade is reden geweest voor het Kinderpardon.

Komt nauwelijks voor

Bovendien komt nu nauwelijks voor dat vergunningen tussentijds worden ingetrokken vanwege een verbeterde veiligheidssituatie. Dit speelde voor het laatst bij Libische asielzoekers na de val van het regime Kadaffi in 2011. Gevolg was dat Libiërs terug moesten, maar dat niet deden omdat de chaos en onveiligheid in Libië ook na de val van het regime voortduurde. Deze mensen zijn nu rechteloos en zonder vergunning in Nederland. VluchtelingenWerk voorziet dan ook meer schrijnende situaties als deze maatregel wordt doorgevoerd, omdat mensen die terug zouden moeten keren, dat niet durven vanwege de nog niet genoeg verbeterde situatie in landen van herkomst.

In welk land willen we wonen?

Op 15 maart zijn de verkiezingen. “Meer dan ooit gaan die over de vraag in wat voor land we willen wonen. VluchtelingenWerk gelooft in een samenleving waarin mensen rekening met elkaar houden; dus ook met vluchtelingen. Wij kiezen voor een land dat het mogelijk maakt om vluchtelingen vanaf dag één mee te laten doen om zo hun integratie tot een succes te maken. Dan moet je hen niet zeven jaar in onzekerheid laten”, zegt Kuipers.

Deel dit met anderen