woensdag 3 maart 2021

Vernietigend oordeel over schrappen boetes IND

De Raad van State velt vandaag een vernietigend oordeel over een wetsvoorstel om de dwangsomregeling bij de IND te schrappen. Nu kan de rechter nog een boete opleggen als de overheid zelf de wet overtreedt. Maar het kabinet wil dat dit niet meer kan als de gedupeerde een asielzoeker is. Het hoogste adviesorgaan van de regering adviseert het kabinet om het huidige plan niet door te voeren.

Duizenden gedupeerden

De afgelopen jaren zijn duizenden asielzoekers gedupeerd door problemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND moet beoordelen of ze een verblijfsvergunning krijgen, of weer terug moeten naar hun land van herkomst. Die beoordeling neemt meestal enkele dagen of weken in beslag. De overheid is wettelijk verplicht om uiterlijk binnen zes maanden een antwoord te geven. Maar door ondoordachte bezuinigingen en uitvoeringsproblemen wachten duizenden vluchtelingen al jaren tot hun verzoek in behandeling wordt genomen. Hun leven staat al die tijd stil en velen zijn wanhopig van de zorgen om achtergebleven gezinsleden.

Dat is een aan de overheid te wijten overtreding van de wettelijke beslistermijn, oordeelde de rechter keer op keer. Op straffe van een boete moet de IND dan alsnog zo snel mogelijk een beslissing nemen.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt!

Ja, ik help mee!

De wereld op zijn kop

Nu wil het kabinet het opleggen van een boete onmogelijk maken als de gedupeerde een vluchteling of een asielzoeker is. De wereld op zijn kop, vinden wij. De wet geldt net zo goed voor de overheid als voor asielzoekers. De overheid moet daar ook aan gehouden kunnen worden. Als het kabinet boetes wil voorkomen dan moet het er voor zorgen dat asielzoekers op tijd een beslissing krijgen. Wij roepen het kabinet dan ook op om het advies van de Raad van State ter harte te nemen.

De Raad van State ziet niet in waarom de IND niet op tijd zou kunnen beslissen. En wijst er bovendien op dat het wetsvoorstel onderscheid maakt op basis van de nationaliteit van de gedupeerde. Lees hier het hele advies van de Raad van State.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: