woensdag 13 juli 2016

Vertienvoudig het aantal hervestigingsplaatsen in Nederland

VluchtelingenWerk Nederland heeft gemengde gevoelens bij het voorstel waar de Europese Commissie vandaag mee is gekomen voor een Europees hervestigingsprogramma. Volgens het plan zal de Europese Raad jaarlijks een hervestigingsplan opstellen, wat zal worden uitgevoerd door de Europese Commissie. Per hervestigde vluchteling zal 10.000,- beschikbaar worden gesteld voor de ontvangende lidstaat. VluchtelingenWerk is blij met de extra stimulans voor meer hervestigingsplaatsen in Europa, maar vindt het voorstel te vrijblijvend. Nederland zou daarom het goede voorbeeld moeten geven door het jaarlijkse quotum te verhogen naar een aantal van 5000 hervestigingsplaatsen.

Het voorstel van de Europese Commissie noemt geen concrete aantallen vluchtelingen die zouden moeten worden hervestigd. Daarmee blijft het plan volgens de vluchtelingenorganisatie te vrijblijvend. Nu er meer vluchtelingen in de wereld zijn dan ooit, moet Europa zijn verantwoordelijkheid nemen door de meest kwetsbare vluchtelingen uit de kampen in de regio op te nemen.

Momenteel wordt 86% van de vluchtelingen in landen rond conflictgebieden opgevangen. Hervestiging verlicht de lasten van deze landen door de meest kwetsbare vluchtelingen uit te nodigen om elders opgevangen te worden. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR stelt dat 1,19 miljoen kwetsbare vluchtelingen in aanmerking komen voor hervestiging. Het gaat dan om vluchtelingen die bijvoorbeeld om medische redenen, religieuze overtuiging of seksuele gerichtheid in de regio niet adequaat beschermd kunnen worden.

VluchtelingenWerk hoopt dat Nederland het voorbeeld geeft en leiderschap toont door het aantal hervestigingsplekken substantieel te verhogen. Op dit moment hervestigt Nederland slechts het symbolische aantal van 500 vluchtelingen. Dit zou moeten worden verhoogd naar 5000 per jaar. Dit cijfer is gebaseerd op een berekening van het International Rescue Committee (IRC) waarbij rekening is gehouden met het aantal te hervestigen vluchtelingen en het BNP per lidstaat. Volgens deze berekening zou Europa 100.000 vluchtelingen per jaar moeten en kunnen hervestigen.

Het IRC heeft op basis van inwonersaantal en bruto nationaal product berekend dat Europa 100.000 vluchtelingen per jaar zou moeten en kunnen hervestigen. Nederland zou op basis van deze berekening op 5000 vluchtelingen per jaar uitkomen.

Deel dit met anderen