donderdag 7 november 2013

Vluchtelingen willen graag inburgeren

In de media zijn berichten verschenen over de daling van het aantal nieuwkomers dat een inburgeringscursus volgt. Kamerleden hebben hier opheldering over gevraagd. VluchtelingenWerk maakt zich ook zorgen over deze ontwikkeling.

Uit ervaring weet de organisatie dat vluchtelingen graag willen inburgeren. Sinds 1 januari zijn nieuwkomers echter zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringstraject. De Nederlandse regering heeft het regelen van de deelname voor hen te moeilijk gemaakt.

Achterstand

Daarnaast speelt dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst en/of DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs, een achterstand hebben met het informeren van nieuwkomers. In het noorden van Nederland heeft 80% van alle vluchtelingen nog geen enkel bericht van DUO ontvangen. Zij willen graag beginnen met inburgeren, maar moeten wachten tot DUO hen heeft aangeschreven. Mede dankzij de inzet van VluchtelingenWerk kunnen vluchtelingen of nieuwkomers nu soms wel alvast starten, ook al hebben ze van DUO nog geen bericht gehad. De aanbieder van de inburgeringscursus neemt hiermee echter een financieel risico. En niet iedere aanbieder is daartoe bereid.

Brug te ver

De verantwoordelijkheid voor het zelf vinden van een passend inburgeringstraject is voor veel vluchtelingen een brug te ver is. Stel je maar eens voor dat je de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreekt en ook niet echt vaardig bent op internet. Dan moet je via www.inburgeren.nl een lening bij DUO aanvragen voor het inburgeringstraject. Je hebt hiervoor een digiD-code nodig, plus een mobiele telefoon waarop je sms-berichten ter bevestiging kunt ontvangen. Op de site www.blikopwerk.nl moet je vervolgens op zoek naar een geschikte cursus bij jou in de buurt, want reiskosten worden niet altijd vergoed. Deze site is helemaal Nederlandstalig en de informatie is vaak verouderd.

Eigen verantwoordelijkheid?

Sinds de veranderde wetgeving helpt VluchtelingenWerk de mensen met de aanvraag voor de lening en het vinden van een cursus. De 'eigen verantwoordelijkheid' komt daarmee neer op de schouders van de medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Zouden zij geen ondersteuning bieden, dan zou er van de inburgering in veel gevallen niets terecht komen. VluchtelingenWerk dringt er bij de regering op aan  de effecten van de gewijzigde wet nauwlettend te volgen en waar nodig aanpassingen door te voeren.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: