donderdag 19 september 2013

VluchtelingenWerk over rapportage Vluchtkerk: 'Analyse Vluchtkerk illustreert vooral niet-sluitend terugkeerbeleid'

Amsterdam, 19 september – Vandaag is de rapportage over de bewoners van de voormalige Vluchtkerk besproken in de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam. De dossieranalyse illustreert volgens VluchtelingenWerk de knelpunten van het asiel – en terugkeerbeleid waar de organisatie al langer aandacht voor vraagt. Zo zijn er mensen die, al dan niet terecht, niet worden toegelaten, maar om uiteenlopende redenen ook niet worden uitgezet.

Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland: 'Gemeenten, zoals in dit geval Amsterdam, krijgen hier uiteindelijk mee te maken doordat uitgeprocedeerde asielzoekers bij hen op de stoep komen te staan. Maar de oplossing moet komen vanuit de landelijke overheid.'

Achtergrond dossieranalyse

Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan (de regionale afdeling van VluchtelingenWerk Nederland) bekeken wat het juridisch perspectief is in Nederland voor de bewoners van de Vluchtkerk. Daarbij is gekeken naar het staande overheidsbeleid. De uitkomsten van deze rapportage vormen dan ook niet de mening van VluchtelingenWerk. Het is een weergave van de situatie van de Vluchtkerkbewoners, gespiegeld aan het huidige asielbeleid. Dus wanneer er in de rapportage staat dat er geen sprake is van perspectief op verblijf in Nederland, betekent dat niet per definitie dat er geen perspectief zou moeten zijn.

Knelpunten

De asielzoekers uit de Vluchtkerk vormen een gemengde groep, van zowel verschillende nationaliteiten als verschillende (juridische) achtergronden. Knelpunten die voorbij kwamen zijn volgens VluchtelingenWerk terug te leiden tot hoe geloofwaardigheid wordt beoordeeld in de procedure, het landenbeleid (dat zegt dat gebieden als Zuid- /Centraal Somalië veilig zijn) en het feit dat rechters in beroepszaken vooral mogen kijken naar het proces en te weinig naar de inhoud. Asielzoekers krijgen daardoor in sommige gevallen geen bescherming terwijl dat volgens VluchtelingenWerk wel het geval zou moeten zijn. Daarnaast is het terugkeerbeleid niet sluitend. Dat leidt tot de situatie waarin uitgeprocedeerde asielzoekers geen recht hebben op een verblijf in Nederland, maar hier nog wel zijn en dan de illegaliteit in gaan of in detentie terechtkomen.

Perspectief

Uit de analyse blijkt dat het grootste deel van de groep bezig is met het verzamelen van bewijsmateriaal om een procedure te starten of inmiddels in een verblijfsprocedure zit. Of die groep een verblijfsvergunning krijgt is nu nog niet te zeggen. Voor een kleiner deel is geen aanknopingspunt voor mogelijkheden op verblijf in Nederland gevonden. Een deel daarvan is momenteel bezig met het voorbereiden van hun terugkeer naar hun land van herkomst. Een ander deel maakt zich echter zorgen over hun veiligheid bij terugkeer.

Advies VluchtelingenWerk

De bewoners staan vanaf 1 oktober op straat. VluchtelingenWerk heeft de gemeente geadviseerd om de groep opvang met perspectief te bieden. Dat perspectief kan juridisch perspectief op een legaal verblijf in Nederland, terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie naar een ander land zijn. Hierbij is goede begeleiding erg belangrijk. Onze ervaring leert dat mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet in Nederland mogen blijven tijd nodig hebben om dit te accepteren en over vervolgstappen na te denken. Dat gaat niet vanaf de straat, als men alleen maar bezig is met overleven.

Voorstel burgemeester verblijfsregime zorgelijk

De burgemeester geeft in een brief aan staatssecretaris Teeven aan dat een groep van zo'n 100 bewoners in het vorige week geïntroduceerde 'verblijfsregime' zou moeten worden geplaatst, om van daar uit aan terugkeer te werken. Het is nog onduidelijk hoe een dergelijk regime eruit komt te zien, maar het is al wel duidelijk dat het een vorm van detentie is. VluchtelingenWerk vindt dit voorstel erg zorgelijk.
Dorine Manson: “Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat detentie alleen als uiterst middel mag worden ingezet, als er geen alternatieven meer zijn, zoals een meldplicht. Bovendien is vreemdelingendetentie alleen geoorloofd als er zicht is op uitzetting. Detentie is een maatregel die diep ingrijpt in mensenlevens. Bovendien is het niet effectief. Er wordt in detentie niet gekeken naar wat de belemmeringen om terug te keren zijn en wat er nodig is om deze weg te nemen.”

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: