dinsdag 9 april 2013

VluchtelingenWerk voorzichtig optimistisch over nieuwe regels gezinshereniging

VluchtelingenWerk is voorzichtig optimistisch over nieuwe regels rondom gezinshereniging die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Eerste Kamer heeft aangekondigd. De staatssecretaris laat weten dat de 'feitelijke gezinsband' voortaan minder rigide zal worden bekeken. De strengere uitleg die gold voor vluchtelingenkinderen zal niet meer worden toegepast.

Ten onrechte afgewezen

Vluchtelingengezinnen kunnen tijdens hun vlucht gescheiden van elkaar raken. Als ze in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, mogen ze gezinshereniging aanvragen met de achtergebleven familieleden. De nieuwe regels zijn vooral goed nieuws voor gezinnen waarvan de IND vermoedt dat zij niet als een gezin bij elkaar leefden op het moment dat de vader of moeder vluchtte. Daartoe worden gezinsleden aan uitgebreide gehoren onderworpen. Op basis van deze gehoren komen vaak vermeende tegenstellingen naar voren waardoor gezinsherenigingen ten onrechte worden afgewezen. VluchtelingenWerk verwacht dat hier in de praktijk nu anders mee omgegaan zal worden.

Criterium uit wetgeving

VluchtelingenWerk zou het liefst zien dat het criterium 'feitelijke gezinsband' geheel uit de wetgeving wordt gehaald omdat het in strijd is met de gezinsherenigingsrichtlijn. Aanstaande maandag 15 april vindt een wetgevingsoverleg plaats waar deze discussie aan de orde komt.

Wachten op antwoorden Kamervragen

Daarnaast is het wachten op een andere brief van de staatssecretaris waarin hij ingaat op de Kamervragen die in december gesteld zijn naar aanleiding van ons rapport 'Hoe lang duurt het weer voordat we naar onze moeder kunnen' met aanbevelingen voor een soepeler gezinsherenigingsbeleid. In 2011 werd 80 procent van de aanvragen afgewezen. VluchtelingenWerk vindt dat het huidige beleid is doorgeslagen. Na de brief van de staatssecretaris volgt een debat in Tweede Kamer.

 

Deel dit met anderen