vrijdag 19 juni 2020

Wereldvluchtelingendag 2020: Europese solidariteit ver te zoeken

Bij pogingen om vluchtelingen en migranten buiten de EU te houden werden in de afgelopen maanden steeds vaker mensenrechten en internationale verdragen op grove wijze geschonden, zo laten recente gebeurtenissen in Griekenland, Turkije, Italië, Kroatië en Malta zien. VluchtelingenWerk Nederland volgt de ontwikkelingen aan de Europese grenzen met afschuw. Juist nu er nog nooit zoveel mensen op de vlucht waren, schreeuwt deze tijd om solidariteit met vluchtelingen, ook in Europa.

Roekeloze grensbewaking in Griekenland

Nadat Turkije eind februari aankondigde de grens met Griekenland en daarmee naar Europa te openen, schoot de Griekse grenspolitie met scherp op migranten, zo onderzochten Der Spiegel, Bellingcat en Pointer. Hiermee wilde de Griekse grenspolitie de doorgang naar Europa belemmeren en hield zo duizenden migranten en vluchtelingen tegen. Een Pakistaanse man kwam daarbij om het leven en er vielen een aantal gewonden. Ook migranten die in maart in een boot Griekenland probeerden te bereiken, werden door de Griekse kustwacht tegengehouden. Op videobeelden is te zien hoe de kustwacht de boot weg probeert te duwen en daarmee de boot probeert te doen kapseizen.

Veilige havens gesloten

Naast de zorgwekkende gebeurtenissen in Griekenland, kondigden Italië en Malta in april aan hun havens te sluiten uit vrees voor coronabesmettingen. De sluiting gold ook voor reddingschepen die migranten op de Middellandse Zee redden. Zo werd een boot die op zee in de problemen kwam, en waarbij vijf mensen verdronken, in april door een vrachtschip geholpen en teruggebracht naar Libië.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt!

Ja, ik help mee!

'Fort Europa'

Deze voorbeelden illustreren hoe de muren van 'fort Europa' steeds hoger worden, vooral voor mensen die volgens internationaal recht hebben op asiel en een vluchtelingenstatus. Wie vlucht voor oorlog of vervolging heeft recht op bescherming in Europa, maar kan daar alleen op Europees grondgebied een beroep op doen. Europa maakt het hen onmogelijk om op een veilige, legale manier asiel aan te vragen. Vluchtelingen zien zich gedwongen hun leven te wagen en in zee te gaan met mensensmokkelaars om toch aan te kunnen kloppen voor bescherming. Alle nadruk op grensbewaking leidt tot steeds meer drama's aan onze buitengrenzen, want wie met de rug tegen de muur staat heeft geen andere keuze dan toch een poging te wagen.

Tekort aan veilige en legale routes

De noodzaak van veilige en legale manieren om een asielaanvraag te kunnen doen groeit met de dag. Zoals humanitaire visa, sponsorships en studievisumprogramma's. Ook de hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen die niet in de regio opgevangen kunnen worden, schiet ernstig tekort. Nederland hervestigt jaarlijks 500 van deze extra kwetsbare vluchtelingen. Slechts één op de twintig vluchtelingen waarvoor hervestiging naar een ander land noodzakelijk is komt hiervoor in aanmerking.

Meer solidariteit en hervestiging

VluchtelingenWerk Nederland maakt zich grote zorgen over de steeds roekelozer grensbewaking waarbij steeds vaker en heftiger mensenrechten worden geschonden en levens in gevaar worden gebracht. We doen een oproep tot solidariteit met vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen, en tussen EU-lidstaten onderling. Landen zoals Griekenland en Italië die onevenredig veel asielaanvragen krijgen, moeten ook op steun uit Nederland kunnen rekenen. Ook roepen we het kabinet op in reactie op het schreeuwende tekort aan hervestigingsplekken een ruimhartig deel van de meest kwetsbare vluchtelingen in de regio ook in Nederland bescherming te bieden.

  • Roep het kabinet op solidariteit te tonen en 500 alleenstaande kinderen uit Griekenland op te vangen

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: