maandag 12 maart 2018

Zeven adviezen aan gemeenten: meer maatwerk voor goede start vluchtelingen

UAF en VluchtelingenWerk Nederland hebben zeven adviezen aan gemeenten voor meer maatwerk om vluchtelingen een goede start te laten maken. De afgelopen paar jaar hebben gemeenten werk gemaakt van het ontwikkelen en verbeteren van lokaal integratiebeleid voor vluchtelingen. Na een periode waarin het aantal vluchtelingen in korte tijd flink toenam, is de rust weergekeerd en besteden gemeenten nu veel tijd en energie aan de begeleiding naar werk. Toch zien het UAF en VluchtelingenWerk Nederland nog belangrijke ruimte voor verbetering.

Aan het besef van urgentie en goede wil om vluchtelingen een plek in onze samenleving te geven ontbreekt het meestal niet. Maar in de haast om vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen worden vluchtelingen in de praktijk vaak nog onvoldoende in de gelegenheid gesteld om een traject te volgen dat aansluit bij hun capaciteiten. En dat is een gemiste kans voor zowel vluchtelingen als de samenleving. Want hierdoor kan het toch nog steeds voorkomen dat kennis, talent en werkervaring van nieuwkomers niet worden benut. En dat vluchtelingen voor wie nu snel werk wordt gevonden later toch weer terugvallen in het sociale vangnet.

Zoekend naar balans

Beide vluchtelingenorganisaties zien dat veel gemeenten zoekend zijn naar de juiste balans tussen het leren van de Nederlandse taal, werken en het volgen van een opleiding. Veel vluchtelingen hebben een duidelijk doel voor ogen en zijn goed in staat om aan te geven wat zij nodig hebben om zelfredzaam te worden. Anderen hebben intensievere begeleiding nodig. De vluchtelingenorganisaties roepen gemeenten op om samen met iedere individuele vluchteling een goede inschatting te maken van zijn of haar capaciteiten en begeleidingsbehoefte.

Zeven adviezen

Het UAF en VluchtelingenWerk Nederland geven daarom zeven concrete adviezen bij wijze van handreiking aan gemeenten om de juiste balans tussen de verschillende elementen van het integratieproces te vinden en vluchtelingen de kans te geven om zelf een zo goed mogelijke start te maken.

  • Benader elke vluchteling als individu, niet als groep: breng samen met hem of haar in kaart wat hij of zij nodig heeft om zelf een goede nieuwe start te maken.
  • De snelste weg naar werk is niet altijd de meest duurzame weg. Geef vluchtelingen zoveel mogelijk de kans om eerder opgedane werkervaring ook in Nederland te gebruiken. Dat vraagt op korte termijn een investering, maar betekent op langere termijn een lagere afhankelijkheid van uitkering en een hogere 'return on investment'.
  • Geef vluchtelingen de kans om de taal op een zo hoog mogelijk niveau te leren. De taal is een van de belangrijkste voorwaarden voor goede integratie en succes op de arbeidsmarkt.
  • Geef jongeren en/of hoogopgeleide vluchtelingen de kans om een beroepsopleiding of studie te volgen. In samenwerking met ROC's en werkgevers zijn (financiële) hobbels weg te nemen.
  • Houd rekening met de thuissituatie: traumatische ervaringen, wachten op gezinshereniging of het drukke gezinsleven kunnen invloed hebben op de belastbaarheid en de tijdinvestering van een vluchteling.
  • Zorg voor goede randvoorwaarden: reiskosten of de kosten voor kinderopvang zijn soms een onneembare drempel voor het volgen van een bepaalde opleiding of stage.
  • Geef vluchtelingen ook binnen de gemeentelijke organisatie kansen om werkervaring op te doen. En doe een beroep op lokale werkgevers om hetzelfde te doen.

Meer informatie

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, en begeleidt hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Deel dit met anderen