Aangepaste dienstverlening VluchtelingenWerk tot 20 mei

placeholder

Statushouders kunnen in deze onrustige periode op onze steun blijven rekenen, we blijven urgente vragen behandelen. Maar we mijden gezondheidsrisico’s, onze dienstverlening is de komende weken aangepast.

Teamleiders op de locaties onderhouden  (in ieder geval tot 20 mei) het contact met cliënten bij voorkeur via telefoon, email en whatsapp.

Onze kantoren in de centrale opvang en in de gemeenten zijn ook open tijdens de spreekuren. Maar dat zijn geen inloopspreekuren: cliënten moeten van tevoren een afspraak maken.

Let op! Dit betekent dat:

  • er wordt gewerkt op afspraak; dus niet langer met open inloopspreekuren;
  • dus mail of bel om een afspraak te maken;
  • VluchtelingenWerk scheidt urgente en niet-urgente zaken;
  • er wordt bekeken of de vraag per telefoon (eventueel met tolk) of email/whatsapp beantwoord kan worden;
  • zo nodig wordt een afspraak gemaakt op kantoor;
  • zo blijft het directe contact tot een minimum beperkt blijft en zijn er geen volle wachtruimten.

Een enkele locatie is helaas wel gesloten. Dat komt omdat de eigenaar daartoe besloot. De teamleiders van deze locaties zijn per mail en telefoon bereikbaar voor alle (urgente) vragen.

22 april 2020