Aannamebeleid vrijwilligers

Vrijwilligers werken met mensen in een kwetsbare positie. Hoe gaat VWON daar in haar aannamebeleid mee om?  
placeholder

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van VluchtelingenWerk Nederland. Zij zetten hun individuele talenten in ten behoeve van vluchtelingen. Samen met de beroepskrachten vormen zij de professionele organisatie. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden we onze vluchtelingen niet goed kunnen ondersteunen.

Het uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. VluchtelingenWerk kent een actief en preventief aannamebeleid ten aanzien van het aannemen van vrijwilligers en heeft het beleid  t.a.v. vrijwilligers voor 2018-2022 vastgelegd in een notitie “Vrijwilligerswerk …. goed geregeld !”.

De volgende stappen worden ondernomen bij het werven en inzetten van vrijwilligers, die werken met vluchtelingen en statushouders:

  •  VluchtelingenWerk houdt een intakegesprek.
  •  Van alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. 
  •  Eventueel worden referenties opgevraagd.
  •  Vrijwilligers zijn bekend met de gedragsregels en dienen deze te ondertekenen door middel van de vrijwilligersovereenkomst.
  •  Er is sprake van een vrijwilligersovereenkomst waarin o.a. de taken en uren worden vastgelegd en waarin tevens een  geheimhoudingsverklaring is opgenomen.
  •   Vrijwilligers zijn bekend met de klachtenregeling en het feit dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is.