, 12 februari 2018

Afgerond project Eigen-Wijs: voor kinderen en jongeren in de centrale opvang

VluchtelingenWerk Nederland is ook belangenbehartiger voor vluchtelingkinderen. In dit kader hielp project Eigen-Wijs kinderen en jongeren in Nederlandse centrale opvanglocaties om hun zelfvertrouwen te vergroten en grip te krijgen op hun onzekere leven. In het project hebben duizenden kinderen meegedaan aan onze muziekactiviteiten, voorlichtingen en wekelijkse Time4You's én is er ingezet op kennis delen tussen professionals. De Kindertelefoon was projectpartner. Project Eigen-Wijs liep van 2015 tot en met 2017. De muziekactiviteiten zijn verder gegaan in het project Samenspel, alle andere activiteiten in het project Time4You.
placeholder

Muziek

  • 2943 kinderen hebben meegedaan aan één van de muziekproducties (zie het project Samenspel)
  • Er hebben twaalf concerten op lokaal, regionaal en landelijk niveau plaatsgevonden
  • Er is een eigen meedoe-concert Broer ontwikkeld in samenwerking met het Orkest van het Oosten

Toegang tot informatie

  • Meer dan 1000 kinderen zijn voorgelicht over onderwerpen als de asielprocedure, kinderrechten en het leven in Nederland
  • De Kindertelefoon heeft elf gastlessen gegeven op azc-scholen
  • Op 32 centrale opvanglocaties is een luisterend oor geboden door het aanbieden van speciale spreekuren voor kinderen en jongen onder de naam Time4You.

Delen van kennis en kunde

  • Er zijn drie expertbijeenkomsten geweest
  • Er is een succesvolle pilot gehouden over het signaleren van kindspecifieke vervolgingsgronden