, 12 februari 2018

Afgerond project Euro-Wijzer

Wanneer vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer heeft VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen geholpen om financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. Dit project is afgerond in 2017 en heeft een vervolg gekregen in project Euro-Wijzer 3. Na 2020 wordt de methode Euro-Wijzer opgenomen in de reguliere dienstverlening van VluchtelingenWerk, als methode binnen de maatschappelijke en financiële begeleiding.

Met het project Euro-Wijzer 2 hebben we de volgende resultaten behaald:

  • Gedurende de looptijd van Euro-Wijzer 2 hebben 873 vluchtelingen deelgenomen aan een groepscursus ‘Omgaan met geld’
  • en zijn 519 vluchtelingen individueel begeleid.
  • Gedurende project Euro-Wijzer 2 zijn 362 vrijwilligers actief geweest en getraind om vluchtelingen te ondersteunen bij (het ontwikkelen van) hun financiële vaardigheden;
  • De activiteiten van deze vrijwilligers zijn aanvullend op de activiteiten van professionals in het veld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding;
  • Inkomensondersteunende voorzieningen voor vluchtelingen in gemeenten zijn goed inzichtelijk gemaakt: op 47 locaties is een voorzieningencheck (sociale kaart van inkomensondersteunende voorzieningen) gemaakt;
  • Extra aandacht is besteed aan financieel risicogedrag bij jongeren door het ontwikkelen en inzetten van materiaal en het organiseren van bijeenkomsten over financiële opvoedingsondersteuning;
  • Opgedane kennis en ervaring is gedeeld binnen maar ook buiten VluchtelingenWerk.