Arbeidsparticipatie

Nieuwkomers met een verblijfsvergunning kunnen met behulp van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland hun vaardigheden en kennis vergroten om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bovendien maakt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkgevers bewust van de kwaliteiten en meerwaarde van nieuwkomers.
placeholder

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt vluchtelingen naar betaald werk, onder andere door het geven van workshops waardoor vluchtelingen kennis maken met de gebruiken en gewoonten van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast gaan we op zoek naar stageplaatsen, werkervaringsplaatsen, BBL-plaatsen, BOL-plaatsen en betaald werk. Voor vluchtelingen is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk een baan krijgen zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Voor gemeenten is het van belang iedereen aan het werk te krijgen. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ondersteunt hierin door middel van verschillende projecten.

Het traject 'Toeleiding naar Arbeid' bereidt vluchtelingen voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het begint met de aanmelding voor de afdeling Arbeidsparticipatie. Statushouders kunnen op verschillende manieren worden aangemeld:

  • Vanuit maatschappelijke begeleiding wordt gezien dat de statushouder klaar is om te participeren middels arbeid;
  • Een casemanager bij een gemeente neemt contact op met de afdeling Arbeidsparticipatie om een statushouder aan te melden;
  • Tijdens de inburgeringslessen wordt informatie gegeven over Arbeidsparticipatie;
  • De statushouder kan ook zichzelf aanmelden bij de afdeling Arbeidsparticipatie, middels een overdrachtformulier met een aantal gegevens.

Na de aanmelding wordt de statushouder uitgenodigd voor een intakegesprek op het kantoor van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Tijdens de intake wordt gekeken naar het volgende:

1. Taalniveau Nederlandse taal
2. Leerbaarheid
3. Motivatie
4. Beschikbaarheid
5. Achtergrond met betrekking tot opleiding en werkervaring
6. Huidige gezinssituatie
Er wordt hierbij vooral bekeken of er mogelijk belemmerende factoren zijn om het traject te volgen. Zo niet, dan vangt het traject aan met een serie workshops, waarna de vluchtelingen het door hun geleerde in de praktijk kunnen brengen tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten. Vervolgens krijgen ze een individuele arbeidscoach toegewezen die samen met hen op zoek gaat naar werk.

Wat levert de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg de samenleving op? Bekijk het onderzoek uitgevoerd door de Pimbaa Onderzoek & Advies, ’s-Hertogenbosch, augustus 2015.