, 12 november 2019

Afgerond Project Euro-Passie

In het project Euro-Passie is de gelijknamige cursus ontwikkeld, waarin jongeren voorlichting krijgen over geld. Dit project liep van juni 2018 tot december 2019.
placeholder

Het doel van het project was om problematische schulden te voorkomen bij kwetsbare jonge vluchtelingen en hen met behulp van een nieuw ontwikkelde methodiek te leren hoe om te gaan met geld. De insteek is positief: wat zijn de dromen en ambities van de deelnemers en hoe zorgen zij ervoor dat ze deze kunnen bereiken?

  • De cursus is toegespitst op jongeren van 17 tot en met 23 jaar.
  • In de cursus wordt specifiek aandacht besteed aan de financiële consequenties van het bereiken van de 18-jarige leeftijd.
  • De cursus is speciaal ontwikkeld voor laaggeletterden.