, 18 november 2020

Broekers-Knol komt belofte aan wachtende asielzoekers niet na

Van de beloofde inhaalslag bij de asielprocedure is weinig terechtgekomen en er is nog geen duidelijk plan over hoe resterende aanvragen afgehandeld moeten worden. Dat blijkt vandaag uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Van de 15.000 asielzoekers die voor het einde van het jaar een beslissing over hun asielverzoek zouden krijgen krijgt de helft te horen dat die belofte toch niet wordt waargemaakt. Een deel van hen wacht inmiddels al langer dan twee jaar op de start van hun asielprocedure. De machteloosheid en onzekerheid in asielzoekerscentra is enorm. VluchtelingenWerk Nederland wijt deze ‘zoveelste mislukte poging om de problemen bij de IND aan te pakken' aan een ‘groot gebrek aan regie’ van staatssecretaris Broekers-Knol.
placeholder

Vrees voor opvangcrisis

Door rücksichtslose bezuinigingen op de Immigratie- en Naturalisatiedienst is in drie jaar een grote wachtrij ontstaan van duizenden asielzoekers die wachten op de start van hun asielprocedure. Het gaat specifiek om de groep asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning. Hoewel de wettelijke beslistermijn 6 maanden is, wachten velen inmiddels al langer dan twee jaar voor hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen. De wachtrij werd zo groot dat asielzoekerscentra vol raakten en er bijna geen ruimte meer is voor nieuwe asielzoekers. VluchtelingenWerk vreest dat een nieuwe opvangcrisis onafwendbaar is nu staatssecretaris Broekers-Knol er niet in is geslaagd orde op zaken te stellen.

Gebroken belofte

Staatssecretaris Broekers-Knol komt hiermee haar belofte aan asielzoekers niet na. In de asielzoekerscentra klampen duizenden asielzoekers zich vast aan de belofte dat hun aanvraag binnenkort eindelijk zal worden afgehandeld. De onzekerheid over hun toekomst en die van achtergebleven gezinsleden is voor velen gekmakend. Dit leidde begin van dit jaar tot onrust en demonstraties in asielzoekerscentra. In reactie daarop bood staatssecretaris Broekers-Knol hen door middel van een postercampagne in asielzoekerscentra zicht op een einde aan het wachten: aanvragen die voor 1 april waren ingediend moesten vóór 1 januari 2021 zijn afgehandeld. De komende tijd krijgen zij te horen dat dit vooruitzicht volstrekt onrealistisch is geweest zonder dat er enig zicht wordt geboden op een snelle oplossing.

Onzekerheid blijft toenemen

In de brief aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris weten dat nog niet duidelijk is hoe de resterende achterstand weggewerkt zal worden. Daarover zal de staatssecretaris een nieuwe brief sturen. Intussen neemt de onzekerheid voor wachtende asielzoekers met de dag toe. VluchtelingenWerk maakt zich zorgen over de huidige werkwijze van de Taskforce: er is een groot gebrek aan voldoende opleiding en ervaring op de werkvloer, en de planning en logistiek zijn nog steeds een chaos.

Zorgvuldigheid voorop

Dit zorgt niet alleen voor vertraging, maar ook voor onzorgvuldige asielprocedures. Op dezelfde voet doorgaan is daarom geen optie. VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Broekers-Knol op het personeel in staat te stellen op een zorgvuldige wijze de klus te klaren en er alles aan te doen om nieuwe noodopvanglocaties zo veel mogelijk te voorkomen.