Column, 15 september 2015

Alternatieve troonrede: oproep aan onze volksvertegenwoordigers

Vandaag leest onze Koning de troonrede. Maar als het aan ons ligt, zou hij voor deze alternatieve troonrede gaan! Somajeh, als kind gevlucht, roept onze volksvertegenwoordigers op om het goede voorbeeld te geven en de juiste terminologie te gebruiken in het democratisch debat.

Leden van de Staten-Generaal,

 

‘Wilt u meer of minder vluchtelingen?’ Het is een vraag die de gemoederen in onze samenleving hevig bezighoudt. Uit een representatief onderzoek van de Volkskrant blijkt dat slechts 24 procent van de Nederlanders deze vraag positief beantwoordt. De grote meerderheid wil niet meer vluchtelingen opvangen. Maar in de vraagstelling gebeurt iets merkwaardigs. Vluchtelingen worden in twee groepen gedeeld: ‘oorlogsvluchtelingen’ en ‘economische vluchtelingen’. Tegen de komst van de eerste groep zijn de Nederlanders aanzienlijk welwillender.


Nederland is voor vele individuen op de wereld een voorbeeldland als het gaat om vrijheid, veiligheid, welvaart en mensenrechten. Veel landgenoten zijn bang dat met de komst van migranten onze beginselen ten onder zullen gaan. Maar wanneer het gaat om toelaten of weren van mensen, wanneer we debatteren over de bescherming van ons hoogste goed en het bieden van veiligheid aan mensen die op drift zijn geraakt, dan moeten we onze beschaving ook eer aan doen. Hier dreigt in het huidige debat iets fout te gaan. Door te spreken over vluchtelingen terwijl er een andere groep migranten wordt bedoeld – bijvoorbeeld arbeidsmigranten – vertroebelen we het debat met onjuiste definities en meningen die daaruit voortkomen. We voeden angst, we vergelijken appels met peren, we besmetten daarmee onze eigen integriteit en onze waarden.


Mijn voorstel is het vluchtelingendebat te benaderen vanuit ons hoogste goed: de openheid en eerlijkheid die onze samenleving zo veelzijdig en aantrekkelijk maken. Laten we daarom beginnen te erkennen en te benoemen dat de vreemdelingen aan de grenzen van Europa in eerste plaats mensen zijn. En dat wanneer we spreken over vluchtelingen, wij mensen bedoelen die huis en haard hebben verlaten voor oorlog, onderdrukking of geweld. Zij zijn niet vertrokken op zoek naar betere carrièreperspectieven. Zij zijn gevlucht om hun leven te redden.

Geachte leden van de Staten-Generaal,

Als vertegenwoordigers van ons volk is het essentieel dat juist U in het democratisch debat gebruikmaakt van de juiste definities en terminologie; Opdat niet de angst in de samenleving gevoed wordt, maar juist het draagvlak wordt versterkt om te blijven staan voor de fundamenten van de Nederlandse beschaving: vrijheid, veiligheid en mensenrechten.

 

  • Lees hier een interview met Somajeh